Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Documente Informatii publiceTransparenta deciz.Sedinte CLProiecte Hot.StrategiiAnunturi publice Vanzare terenuri Buget 2011 Buget 2012 Buget 2013 Buget 2014 Buget 2015Buget 2016 Buget 2017Buget 2018Buget 2019 HCL 2011 HCL 2012 HCL 2013HCL 2014 HCL 2015HCL 2016HCL 2017HCL 2018HCL 2019

Documente de interes public


1. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice: - Constituția României
- Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publică locală
- Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizională în administratia publică
- Legea nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
- Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ
- Legea nr. 188/1999, republicată, privind statutul funcționarilor publici
- Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public
- Legea nr. 51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice
- Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal
- Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală
- Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale
- Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
- Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța nr. 28/2008, privind registrul agricol
- Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice
- Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- Hotărârile Consiliului Local al Comunei Șendreni.

2. ORGANIGRAMA

Program funcționare:
Luni – Joi: 8,00 – 16,30; Vineri: 8,00 – 14,00

3. PERSOANE DIN CONDUCEREA AUTORITĂȚII:
CRISTEA PAUL – Primar comuna Șendreni
OANCEA MARICEL – Viceprimar comuna Șendreni
BURLACU ZAMFIRA – Secretar comuna Șendreni

4. Funcționar public responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public:
Aciobăniței Laura Magdalena – consilier juridic.


Atentionare

                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net