Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Documente Informatii publiceTransparenta deciz.Sedinte CLProiecte Hot.StrategiiAnunturi publice Vanzare terenuri Buget 2011 Buget 2012 Buget 2013 Buget 2014 Buget 2015Buget 2016 Buget 2017Buget 2018Buget 2019 HCL 2011 HCL 2012 HCL 2013HCL 2014 HCL 2015HCL 2016HCL 2017HCL 2018HCL 2019

Hotarari Consiliul Local 2019


Data
şedinţei

Nr.
hotararii

Obiectul
hotărârii

31.01.2019

1

privind aprobarea sumei de  761623,51  lei pentru acoperirea definitivă pentru anul 2019 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2018

31.01.2019

2

aprobarea utilizării excedentului bugetar  al anului 2018

31.01.2019

3

vânzarea către doamna LOVIN ELENA a suprafeţei de 466 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul ACTULUI ADIŢIONAL nr.1/10.02.2018 la contractul de concesiune  nr. 292 din 17.01.2011

31.01.2019

4

vânzarea către domnul MUNTEANU NICUSOR a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune  nr. 7202 din 13.10.2009

31.01.2019

5

vânzarea către doamna COSTEA MĂDĂLINA a suprafeţei de 500 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul ACTULUI ADIŢIONAL nr.1/31.10.2018 la contractul de concesiune  nr. 15215 din 27.10.2017

31.01.2019

6

vânzarea către domnul ACIOBANITEI ADRIAN-CONSTANTIN a suprafeţei de 1000 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune  nr.3199 din 22.05.2006

31.01.2019

7

vânzarea către domnul ACIOBANITEI CRISTIAN-GEORGE a suprafeţei de 1000 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune  nr. 584 din 10.01.2007

31.01.2019

8

organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui imobil din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, cu destinaţia de  SPAŢIU COMERCIAL /PRESTARI SERVICII/LOCUINŢA

31.01.2019

9

stabilirea procentului de indexare cu rata inflaţiei a redevenţei, pe anul 2019, la contractele de concesiune şi de închiriere a terenurilor din domeniul privat şi public al comunei ŞENDRENI

31.01.2019

10

solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Statului Român în domeniul public al comunei SENDRENI, judeţul GALAŢI,

31.01.2019

11

aprobarea implementării proiectului SENS-SE INOVARE SOCIALA în cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN

31.01.2019

12

aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul GALAŢI

31.01.2019

13

privind aprobarea raportului pe semestrul II anul 2018 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap angajaţi în cadrul PRIMARIEI comunei ŞENDRENI

31.01.2019

14

aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2019, pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

31.01.2019

15

aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna  decembrie, anul 2018

26.02.2019

16

stabilirea taxei speciale de habitat pe anul 2019 şi aprobarea Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de habitat

 

26.02.2019

17

stabilirea tarifelor pentru prestarea serviciilor în anul 2019 de către  SOCIETATEA  SALUBRIZARE  SENDRENI S.R.L.

 

26.02.2019

18

atribuirea în folosinţă gratuită a suprafetei de 1376 m.p. cu destinaţia de  CONSTRUIRE BISERICA către  ARHIEPISCOPIA DUNARII DE JOS -PROTOIERIA GALAŢI -PAROHIA TRAIAN

 

26.02.2019

19

vânzarea către domnul PASCARIU GHEORGHE  a suprafetei de 174 m.p. din  domeniul privat al comunei SENDRENI ca urmare a licitaţiei publice

 

26.02.2019

20

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati şi a asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia MODIFICARE ACOPERIŞ, ACCES ŞI AMENAJARE INTERIOARĂ MANSARDĂ SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SENDRENI-GRADINIŢA CU PROGRAM  NORMAL NR.1 SAT SENDRENI, COMUNA SENDRENI

26.02.2019

21

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati şi a asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia CONSTRUIRE PODURI în sat SENDRENI şi sat ŞERBEŞTII-VECHI, comuna SENDRENI

 

26.02.2019

22

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investiţia MODERNIZARE DRUMURI LOCALE sat MOVILENI, sat SERBESTII VECHI si sat SENDRENI, comuna SENDRENI

 

26.02.2019

23

necesitatea  realizării investiţiei  MODERNIZARE  RETELE DE ILUMINAT PUBLIC în intravilan sat
SENDRENI, tarlua 95, parcela 532, comuna SENDRENI şi aprobarea documentaţiei
tehnico-economice

 

26.02.2019

24

aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna  ianuarie, anul 2019

 

28.03.2019

25

vânzarea către numiţii  RĂU VIOREL-EMIL şi RĂU TIŢA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune  nr. 5022 din 02.06.2011

28.03.2019

26

vânzarea către domnişoara SAVIN SIMONA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune  nr. 7807 din  23.10.2009

28.03.2019

27

vânzarea către doamna  CACIUC IONELIA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune  nr. 7212 din  13.10.2009

28.03.2019

28

vânzarea către numiţii BARBULEASA TRAIAN şi BARBULEASA ALEXANDRINA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul actului aditional nr.2/06.07.2016 la contractul de concesiune  nr. 919 din 18.01.2013

28.03.2019

29

organizarea licitaţiei publice pentru vanzarea suprafetei de teren de  84 m.p. din domeniul privat al comunei SENDRENI, judeţul GALAŢI,

28.03.2019

30

atestarea la domeniul privat al comunei SENDRENI a unor suprafete de teren din intravilanul satului SENDRENI, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI

28.03.2019

31

concesionarea unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI

28.03.2019

32

aprobarea regulamentului de organizare, administrare şi funcţionare pentru cimitirele care fac parte din domeniul public al comunei SENDRENI

28.03.2019

33

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investiţia ÎNFIINŢARE PIAŢA AGROALIMENTARA ÎN SAT SENDRENI,  comuna SENDRENI, judetul GALATI

28.03.2019

34

organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în comuna SENDRENI, judeţul GALATI

28.03.2019

35

aprobarea propunerii CONSILIULUI LOCAL al comunei SENDRENI privind evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului comunei SENDRENI

28.03.2019

36

stabilirea cuantumului lunar al burselor de performanţă ce se acordă elevilor SCOLII GIMNAZIALE NR.1 SENDRENI, judeţul GALAŢI

28.03.2019

37

aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna  februarie, anul 2019

28.03.2019

38

acordarea împuternicii avocatului STANCIU IRINA să reprezinte în justiţie, interesele unităţii administrativ-teritoriale precum şi ale autorităţilor publice locale ale comunei ŞENDRENI în cadrul acţiunii în contradictoriu cu CONSULT BANCRUPTCY I.P.U.R.L. GALATI_şi  ZANOPOL CAMELIA

28.03.2019

39

modificarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL al comunei SENDRENI nr. 18 din 26.02.2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafetei de 1376 m.p. cu destinaţia de  CONSTRUIRE BISERICA către  ARHIEPISCOPIA DUNARII DE JOS -PROTOIERIA GALAŢI-PAROHIA TRAIANCopyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net