Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Documente Informatii publiceTransparenta deciz.Sedinte CLProiecte Hot.StrategiiAnunturi publice Vanzare terenuri Buget 2011 Buget 2012 Buget 2013 Buget 2014 Buget 2015Buget 2016 Buget 2017Buget 2018Buget 2019 HCL 2011 HCL 2012 HCL 2013HCL 2014 HCL 2015HCL 2016HCL 2017HCL 2018HCL 2019

Hotarari Consiliul Local 2019


Data
şedinţei

Nr.
hotararii

Obiectul
hotărârii

31.01.2019

1

privind aprobarea sumei de  761623,51  lei pentru acoperirea definitivă pentru anul 2019 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2018

31.01.2019

2

aprobarea utilizării excedentului bugetar  al anului 2018

31.01.2019

3

vânzarea către doamna LOVIN ELENA a suprafeţei de 466 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul ACTULUI ADIŢIONAL nr.1/10.02.2018 la contractul de concesiune  nr. 292 din 17.01.2011

31.01.2019

4

vânzarea către domnul MUNTEANU NICUSOR a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune  nr. 7202 din 13.10.2009

31.01.2019

5

vânzarea către doamna COSTEA MĂDĂLINA a suprafeţei de 500 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul ACTULUI ADIŢIONAL nr.1/31.10.2018 la contractul de concesiune  nr. 15215 din 27.10.2017

31.01.2019

6

vânzarea către domnul ACIOBANITEI ADRIAN-CONSTANTIN a suprafeţei de 1000 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune  nr.3199 din 22.05.2006

31.01.2019

7

vânzarea către domnul ACIOBANITEI CRISTIAN-GEORGE a suprafeţei de 1000 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune  nr. 584 din 10.01.2007

31.01.2019

8

organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui imobil din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, cu destinaţia de  SPAŢIU COMERCIAL /PRESTARI SERVICII/LOCUINŢA

31.01.2019

9

stabilirea procentului de indexare cu rata inflaţiei a redevenţei, pe anul 2019, la contractele de concesiune şi de închiriere a terenurilor din domeniul privat şi public al comunei ŞENDRENI

31.01.2019

10

solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Statului Român în domeniul public al comunei SENDRENI, judeţul GALAŢI,

31.01.2019

11

aprobarea implementării proiectului SENS-SE INOVARE SOCIALA în cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN

31.01.2019

12

aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul GALAŢI

31.01.2019

13

privind aprobarea raportului pe semestrul II anul 2018 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap angajaţi în cadrul PRIMARIEI comunei ŞENDRENI

31.01.2019

14

aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2019, pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

31.01.2019

15

aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna  decembrie, anul 2018

26.02.2019

16

stabilirea taxei speciale de habitat pe anul 2019 şi aprobarea Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de habitat

 

26.02.2019

17

stabilirea tarifelor pentru prestarea serviciilor în anul 2019 de către  SOCIETATEA  SALUBRIZARE  SENDRENI S.R.L.

 

26.02.2019

18

atribuirea în folosinţă gratuită a suprafetei de 1376 m.p. cu destinaţia de  CONSTRUIRE BISERICA către  ARHIEPISCOPIA DUNARII DE JOS -PROTOIERIA GALAŢI -PAROHIA TRAIAN

 

26.02.2019

19

vânzarea către domnul PASCARIU GHEORGHE  a suprafetei de 174 m.p. din  domeniul privat al comunei SENDRENI ca urmare a licitaţiei publice

 

26.02.2019

20

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati şi a asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia MODIFICARE ACOPERIŞ, ACCES ŞI AMENAJARE INTERIOARĂ MANSARDĂ SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SENDRENI-GRADINIŢA CU PROGRAM  NORMAL NR.1 SAT SENDRENI, COMUNA SENDRENI

26.02.2019

21

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati şi a asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia CONSTRUIRE PODURI în sat SENDRENI şi sat ŞERBEŞTII-VECHI, comuna SENDRENI

 

26.02.2019

22

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investiţia MODERNIZARE DRUMURI LOCALE sat MOVILENI, sat SERBESTII VECHI si sat SENDRENI, comuna SENDRENI

 

26.02.2019

23

necesitatea  realizării investiţiei  MODERNIZARE  RETELE DE ILUMINAT PUBLIC în intravilan sat
SENDRENI, tarlua 95, parcela 532, comuna SENDRENI şi aprobarea documentaţiei
tehnico-economice

 

26.02.2019

24

aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna  ianuarie, anul 2019

 

28.03.2019

25

vânzarea către numiţii  RĂU VIOREL-EMIL şi RĂU TIŢA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune  nr. 5022 din 02.06.2011

28.03.2019

26

vânzarea către domnişoara SAVIN SIMONA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune  nr. 7807 din  23.10.2009

28.03.2019

27

vânzarea către doamna  CACIUC IONELIA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune  nr. 7212 din  13.10.2009

28.03.2019

28

vânzarea către numiţii BARBULEASA TRAIAN şi BARBULEASA ALEXANDRINA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul actului aditional nr.2/06.07.2016 la contractul de concesiune  nr. 919 din 18.01.2013

28.03.2019

29

organizarea licitaţiei publice pentru vanzarea suprafetei de teren de  84 m.p. din domeniul privat al comunei SENDRENI, judeţul GALAŢI,

28.03.2019

30

atestarea la domeniul privat al comunei SENDRENI a unor suprafete de teren din intravilanul satului SENDRENI, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI

28.03.2019

31

concesionarea unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI

28.03.2019

32

aprobarea regulamentului de organizare, administrare şi funcţionare pentru cimitirele care fac parte din domeniul public al comunei SENDRENI

28.03.2019

33

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investiţia ÎNFIINŢARE PIAŢA AGROALIMENTARA ÎN SAT SENDRENI,  comuna SENDRENI, judetul GALATI

28.03.2019

34

organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în comuna SENDRENI, judeţul GALATI

28.03.2019

35

aprobarea propunerii CONSILIULUI LOCAL al comunei SENDRENI privind evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului comunei SENDRENI

28.03.2019

36

stabilirea cuantumului lunar al burselor de performanţă ce se acordă elevilor SCOLII GIMNAZIALE NR.1 SENDRENI, judeţul GALAŢI

28.03.2019

37

aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna  februarie, anul 2019

28.03.2019

38

acordarea împuternicii avocatului STANCIU IRINA să reprezinte în justiţie, interesele unităţii administrativ-teritoriale precum şi ale autorităţilor publice locale ale comunei ŞENDRENI în cadrul acţiunii în contradictoriu cu CONSULT BANCRUPTCY I.P.U.R.L. GALATI_şi  ZANOPOL CAMELIA

28.03.2019

39

modificarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL al comunei SENDRENI nr. 18 din 26.02.2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafetei de 1376 m.p. cu destinaţia de  CONSTRUIRE BISERICA către  ARHIEPISCOPIA DUNARII DE JOS -PROTOIERIA GALAŢI-PAROHIA TRAIAN

19.04.2019

40

stabilirea indemnizaţiilor pentru funcţiile de demnitate publică şi a  salariilor personalului din administraţia publică a comunei SENDRENI ,  în anul 2019

19.04.2019

41

aprobarea utilizării excedentului bugetar  al anului 2018

19.04.2019

42

aprobarea  bugetului local al comunei ŞENDRENI pe anul 2019

19.04.2019

43

vânzarea către domnul CHIRU COSTICĂ a suprafeţei de 481 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul Actului Aditional nr.1 din 20.03.2019 la contractul de concesiune  nr. 2559 din  23.03.2010

19.04.2019

44

aprobarea RAPORTULUI PRIMARULUI comunei SENDRENI privind starea economică, socială şi de mediu a comunei SENDRENI

19.04.2019

45

aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna  martie, anul 2019

 

19.04.2019

46

atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei SENDRENI a unor suprafeţe de teren din intravilanul satului ŞENDRENI şi a satului SERBESTII VECHI, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI

19.04.2019

47

neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente PROGRAMULUI PENTRU ŞCOLI AL ROMANIEI în perioada 2017-2023 , la nivelul comunei SENDRENI, judeţul GALAŢI

19.04.2019

48

modificarea şi completarea ACTULUI CONSTITUTIV al  SOCIETĂŢII  SALUBRIZARE  SENDRENI S.R.L

19.04.2019

49

aprobarea CONTRACTULUI DE MANDAT al SOCIETATII SALUBRIZARE SENDRENI S.R.L

29.05.2019

50

aprobarea PROGRAMULUI DE ACTIVITĂŢI CULTURALE al comunei SENDRENI, pe anul 2019

29.05.2019

51

aprobarea PLANULUI DE TARIFARE REVIZUIT pentru anul 2019 în cadrul investiţiei PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GALATI ÎN PERIOADA 2014-2020

29.05.2019

52

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2019 al  SOCIETĂŢII  SALUBRIZARE  SENDRENI S.R.L

29.05.2019

53

aprobarea BILANŢULUI CONTABIL şi a CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 31.12.2018 a SOCIETATII  SALUBRIZARE  SENDRENI  S.R.L

29.05.2019

54

modificarea şi completarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCTII al SOCIETATII  SALUBRIZARE  SENDRENI  S.R.L

29.05.2019

55

aprobarea trecerii suprafetei de 84 m.p. din domeniul public în domeniul privat al comunei SENDRENI , judeţul GALAŢI

29.05.2019

56

vânzarea către doamna BOTEA ELENA şi domnul BOTEA GEORGEL a suprafeţei de 450 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul Actului Aditional nr.3 din 01.04.2019 la contractul de concesiune  nr.7892 din  18.09.2008

29.05.2019

57

atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafete de teren din intravilanul satului SERBESTII VECHI, comuna SENDRENI catre ASOCIATIA CLUBUL ECOLOGISTILOR GALATENI ECO-GAL GALATI

29.05.2019

58

vânzarea către domnul CHIRIC FLORIN a suprafeţei de 84  m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, ca urmare a licitatiei publice

29.05.2019

59

aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  al COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA din cadrul aparatului de specialitate al PRIMARULUI comunei SENDRENI

29.05.2019

60

actualizarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al aparatului de specialitate al Primarului comunei SENDRENI , judeţul GALAŢI

29.05.2019

61

aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna  aprilie, anul 2019

29.05.2019

62

aprobarea transmiterii în folosinţă cu titlul gratuit pe toată durata de existenţă a capacităţilor energetice prin contract de comodat în favoarea  SOCIETATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA-SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE GALATI a capacităţilor energetice cuprinse în lucrarea EXTINDERE RETELE ELECTRICE ÎN SATUL SERBEŞTII-VECHI, comuna ŞENDRENI

29.05.2019

63

aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2018 şi a situaţiilor financiare la data de 31.12.2018

29.05.2019

64

aprobarea implementării unui proiect în cadrul programului PO CU 2014-2020 şi a cheltuielilor legate de proiect

21.06.2019

65

stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2020

21.06.2019

66

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati şi a asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia CONSTRUIRE PODURI în sat SENDRENI şi sat ŞERBEŞTII-VECHI, comuna SENDRENI

21.06.2019

67

aprobarea modificării şi completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei ŞENDRENI şi însuşirea acestuia de către CONSILIUL LOCAL al comunei ŞENDRENI

21.06.2019

68

atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei SENDRENI a unor suprafeţe de teren din intravilanul satului ŞENDRENI şi a satului MOVILENI, comuna SENDRENI

21.06.2019

69

aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna  mai, anul 2019

21.06.2019

70

rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2019

22.07.2019

71

rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2019

30.07.2019

72

aprobarea documentaţiei preliminare în vederea  concesionarii serviciului de utilitate publică de distributie a gazelor naturale din comuna SENDRENI

30.07.2019

73

acordarea împuternicii avocatului STANCIU IRINA să reprezinte în justiţie, interesele unităţii administrativ-teritoriale precum şi ale autorităţilor publice locale ale comunei ŞENDRENI

30.07.2019

74

aprobarea transferului unui mijloc fix din administrarea SERVICIULUI PUBLIC VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ al comunei SENDRENI în administrarea SERVICIULUI PUBLIC SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN AL COMUNEI SENDRENI

30.07.2019

75

completarea NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI SENDRENI

 

30.07.2019

76

vanzarea către doamna BLAJ MARICICA a suprafeţei de 1017 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul actului aditional nr.2/ 14.06.2019 la contractul de concesiune  nr. 1335 din 17.04.2002

30.07.2019

77

organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, cu destinaţia de  AMPLASARE STUPINĂ/ EXPLOATATIE APICOLĂ

30.07.2019

78

aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren din domeniul public al comunei ŞENDRENI către SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA-SUCURSALA DE DISTRIBUTIE  A ENERGIEI ELECTRICE GALATI

30.07.2019

79

aprobarea raportului pe semestrul I anul 2019 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap angajaţi în cadrul PRIMARIEI comunei ŞENDRENI

30.07.2019

80

aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna  iunie, anul 2019


13.08.2019

81
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati şi a asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, etapa a II-a, pentru investiţia MODERNIZARE DRUMURI LOCALE sat MOVILENI, sat ŞERBEŞTII VECHI şi sat SENDRENI, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.82 din 30.08.2019 privind numirea dirigintelui de şantier pentru supravegherea lucrărilor realizate în cadrul investiţiei MODERNIZARE TEREN SPORT ( FOTBAL) în sat SENDRENI, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI, a fost adoptată cu 11 voturi, din care “pentru” 11 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.83 din 30.08.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie COMPLEX DE SERVICII SOCIALE ÎN SAT SERBESTII VECHI , COMUNA SENDRENI, JUDEŢUL GALAŢI, a fost adoptată cu 11 voturi, din care “pentru” 11 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.84 din 30.08.2019 privind atestarea la domeniul public al comunei SENDRENI a unor bunuri , a fost adoptată cu 11 voturi, din care “pentru” 11 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.85 din 30.08.2019 privind modificarea şi completarea structurii organizatorice a unităţii administrativ teritoriale comuna ŞENDRENI, judeţul GALAŢI, a fost adoptată cu 11 voturi, din care “pentru” 11 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.86 din 30.08.2019 privind înfiinţarea SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PIETII AGROALIMENTARE ŞI A TARGULUI SAPTAMANAL al comunei SENDRENI, a fost adoptată cu 11 voturi, din care “pentru” 11 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.87 din 30.08.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI , judeţul GALAŢI, a fost adoptată cu 11 voturi, din care “pentru” 11 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.88 din 30.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanţă pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al PRIMARULUI comunei SENDRENI, a fost adoptată cu 11 voturi, din care “pentru” 11 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.89 din 30.08.2019 privind aprobarea dezlipirii unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI, judeţul GALAŢI, a fost adoptată cu 11 voturi, din care “pentru” 11 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.90 din 30.08.2019 privind constituirea registrului local al spaţiilor verzi al comunei SENDRENI, a fost adoptată cu 11 voturi, din care “pentru” 11 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.91 din 30.08.2019 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna iulie , anul 2019, a fost adoptată cu 11 voturi, din care “pentru” 11 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.92 din 19.septembrie.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2019, a fost adoptată cu 9 voturi, din care “pentru” 9 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.93 din 30.09.2019 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier a domnului ROGOZ IULIAN, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.94 din 30.09.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2019 , a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.95 din 30.09.2019 privind prelungirea termenului de valabilitate al PLANULUI URBANISTIC GENERAL al comunei ŞENDRENI şi a REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.96 din 30.09.2019 privind aprobarea înființării Serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Șendreni și aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.97 din 30.09.2019 privind aprobarea concesionării Serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Șendreni și demararea procedurii de concesionare, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.98 din 30.09.2019 privind aprobarea punerii la dispoziția concesionarului cu titlu gratuit a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe toată durata concesiunii și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.99 din 30.09.2019 privind aprobarea punerii la dispoziția operatorului sistemului de transport, cu titlu gratuit a terenurilor necesare amplasării instalației de racordare la Sistemul național de transport, cu respectarea cerințelor legale, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.100 din 30.09.2019 privind aprobarea regimului juridic al terenurilor pe care sunt amplasate rețelele de distribuție a gazelor natrurale și al stațiilor de reglare-măsurare-de predare (SRMP) precum și al stațiilor de reglare de sector (SRS), a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.101 din 30.09.2019 privind actualizarea REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ŞENDRENI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.102 din 30.09.2019 privind actualizarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI comunei ŞENDRENI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.103 din 30.09.2019 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna august , anul 2019, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi .
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.104 din 31.10.2019 privind validarea mandatului de consilier a domnului CROITORU DAN-TONI, a fost adoptată cu 9 voturi, din care “pentru” 9 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.105 din 31.10.2019 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier a domnului TOMULESCU MIHAIL-CLAUDIU, a fost adoptată cu 9 voturi, din care “pentru” 9 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.106 din 31.10.2019 privind validarea mandatului de consilier a doamnei BEJAN MIHAELA-LILIANA, a fost adoptată cu 9 voturi, din care “pentru” 9 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.107 din 31.10.2019 privind aprobarea întocmirii studiului de coexistenta pentru devierea unui stalp de electricitate amplasat pe domeniul public al satului SENDRENI, comuna SENDRENI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.108 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2019, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.109 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SOCIETĂŢII SALUBRIZARE SENDRENI S.R.L., a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.110 din 31.10.2019 privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul procedurii de licitatie publica deschisa cu obiectul CONCESIONAREA SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE DISTRIBUŢIE DE GAZE
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.111 din 31.10.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI (documentatia de avizare a lucrarilor de interventie) aferenta obiectivului de investitie MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.112 din 31.10.2019 privind concesionarea unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI, ca urmare a licitaţiei publice, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
 Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.113 din 31.10.2019 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE şi a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, precum şi a unor obligaţii şi a cheltuielilor aferente proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL GALATI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
 Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.114 din 31.10.2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei SENDRENI a unor suprafeţe de teren, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.115 din 31.10.2019 privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE privind serviciile sociale la nivelul comunei SENDRENI, pe anul 2020, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
 Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.116 din 31.10.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei SENDRENI, judetul GALATI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.117 din 31.10.2019 privind aprobarea integrării copiilor preşcolari şi şcolari în CENTRUL SOCIAL COMUNITAR PENTRU FAMILII CU COPII AFLATE ÎN DIFICULTATE ŞENDRENI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.118 din 31.10.2019 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna septembrie, anul 2019, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
 Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.119 din 31.10.2019 privind aprobarea CONTRACTULUI DE COFINANTARE A LUCRARILOR DE INVESTITII NECESARE PENTRU EXTINDEREA RETELEI ELECTRICE DE DISTRIBUTIE PE STRADA CRANGULUI , SAT SENDRENI, COMUNA SENDRENI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.120 din 31.10.2019 privind actualizarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al institutiei publice de asistenta socială CENTRUL SOCIAL COMUNITAR PENTRU FAMILII CU COPII AFLATE ÎN DIFICULTATE SENDRENI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.121 din 13.11.2019 privind modificarea şi completarea COMISIEI DE SPECIALITATE nr.1 din cadrul CONSILIULUI LOCAL al comunei SENDRENI pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţie mediului, servicii şi comerţ, a fost adoptată cu 13 voturi, din care “pentru” 13 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.122 din 13.11.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2019, judetul GALATI, a fost adoptată cu 13 voturi, din care “pentru” 13 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.123 din 13.11.2019 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în cadrul scolilor şi grădiniţelor de pe raza comunei ŞENDRENI, judetul GALAŢI, cu ocazia SARBATORILOR DE CRACIUN anul 2019, a fost adoptată cu 13 voturi, din care “pentru” 13 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.124 din 13.11.2019 privind stabilirea cuantumului lunar al burselor de performanţă, burselor de merit şi burselor de ajutor social ce se acordă elevilor SCOLII GIMNAZIALE NR.1 SENDRENI în anul scolar 2019-2020, a fost adoptată cu 13 voturi, din care “pentru” 13 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.125 din 13.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie CONSTRUIRE SISTEM DE COLECTARE APE PLUVIALE SAT SENDRENI ( str. ALUNIS), COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI, a fost adoptată cu 13 voturi, din care “pentru” 13 voturi .
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.126 din 29.11.2019 privind modificarea şi completarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.127 din 29.11.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2019, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.128 din 29.11.2019 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele, autoutilitarele şi utilajele din dotarea PRIMARIEI comunei SENDRENI, instituţiile şi serviciile publice aflate în subordinea CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.129 din 29.11.2019 privind reorganizarea SERVICIULUI PUBLIC VOLUNTAR pentru SITUAŢII DE URGENŢĂ al comunei ŞENDRENI , judetul GALAŢI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.130 din 29.11.2019 privind însuşirea constatărilor şi măsurilor stabilite de CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI GALAŢI prin DECIZIA NR. 73/2014/7/07.11.2019 DE PRELUNGIRE A TERMENULUI PENTRU REALIZAREA MASURILOR DISPUSE PRIN DECIZIA NR. 73/18.08.2014, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.131 din 29.11.2019 privind însuşirea constatărilor şi măsurilor stabilite de CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI GALAŢI prin DECIZIA nr.21/2017/2/07.11.2019 DE PRELUNGIRE A TERMENULUI PENTRU REALIZAREA MASURILOR DISPUSE PRIN DECIZIA NR. 21/25.08.2017, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.132 din 29.11.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere a terenului arabil din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.133 din 29.11.2019 privind modificarea şi completarea structurii organizatorice a unităţii administrativ teritoriale comuna ŞENDRENI, judeţul GALAŢI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.134 din 29.11.2019 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna octombrie , anul 2019, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.135 din 29.11.2019 privind înfiintarea CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV pentru protectia copilului şi aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE , a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.136 din 29.11.2019 privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru al SOCIETATII NATIONALE DE CRUCE ROSIE din ROMANIA, FILIALA JUDEŢULUI GALAŢI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.137 din 29.11.2019 privind: modificarea şi completarea ACTULUI CONSTITUTIV al SOCIETĂŢII SALUBRIZARE SENDRENI S.R.L, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.138 din 29.11.2019 privind: aprobarea CONTRACTULUI DE MANDAT al SOCIETATII SALUBRIZARE SENDRENI S.R.L, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi .
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.139 din 12.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2019, a fost adoptată cu 11 voturi, din care “pentru” 11 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.140 din 12.12.2019 privind aniversarea cuplurilor din comuna SENDRENI care au împlinit cel puţin 50 de ani de la data căsătoriei, a fost adoptată cu 11 voturi, din care “pentru” 11 voturi .
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.141 din 18.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2019, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.142 din 23.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati şi a asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, etapa a II-a, pentru investiţia CONSTRUIRE PODURI în sat SENDRENI şi sat ŞERBEŞTII-VECHI, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.143 din 23.12.2019 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 21 lei aflate în sold la data de 31.decembrie.2019, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.144 din 23.12.2019 privind aprobarea acordarii în folosinţă gratuită a unui numar de 300 europubele beneficiarilor serviciului public de salubritate al comunei SENDRENI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.145 din 23.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SOCIETĂŢII SALUBRIZARE SENDRENI S.R.L, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.146 din 23.12.2019 privind stabilirea taxei speciale de habitat pe anul 2020 şi aprobarea Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de habitat, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.147 din 23.12.2019 privind stabilirea taxelor locale pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător, pe anul 2020, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.148 din 23.12.2019 privind stabilirea tarifelor pentru prestarea serviciilor în anul 2020 de către SOCIETATEA SALUBRIZARE SENDRENI S.R.L, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.149 din 23.12.2019 privind aprobarea reţelei scolare pentru anul 2020-2021 de pe raza unităţii administrativ teritoriale -comuna ŞENDRENI, judeţul GALAŢI, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.150 din 23.12.2019 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna noiembrie , anul 2019, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei SENDRENI nr.151 din 23.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2019, a fost adoptată cu 10 voturi, din care “pentru” 10 voturi .


Copyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net