Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Documente StrategiiComunicate Vanzare terenuri Buget 2011 Buget 2012 Buget 2013 Buget 2014 Buget 2015Buget 2016 Buget 2017Buget 2018 HCL 2011 HCL 2012 HCL 2013HCL 2014 HCL 2015HCL 2016HCL 2017HCL 2018

Hotarari Consiliul Local 2018

HCL 1/ 18.01.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea definitiva a deficitului din sectiunea dezvoltare
HCL 2/ 18.01.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa 2017
HCL 3/18.01.2018 privind modificarea si completarea HCL 38/28.03.2017
HCL 4/18.01.2018 privind modificarea si completarea HCL 41/28.03.2017
HCL 5/18.01.2018 privind modificarea si completarea HCL 126/24.10.2017
HCL 6/31.01.2018 privind aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubrizare pe anul 2018
HCL 7/31.01.2018 privind stabilirea procentului de indexare cu rata inflaţiei a redeventei pe anul 2018, la contractele de concesiune a terenurilor din domeniul public şi privat al comunei SENDRENI,
HCL 8/31.01.2018 privind aprobarea raportului pe semestrul II anul 2017 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap angajaţi în cadrul PRIMARIEI comunei ŞENDRENI
HCL 9/31.01.2018 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2018 pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001
HCL 10/31.01.2018 privind stabilirea taxei speciale pe anul 2018 pentru închirierea SALII DE SPORT a comunei SENDRENI
HCL 11/31.01.2018 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna decembrie, anul 2017
                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net