Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Documente Sedinte CLStrategiiComunicate Vanzare terenuri Buget 2011 Buget 2012 Buget 2013 Buget 2014 Buget 2015Buget 2016 Buget 2017Buget 2018 HCL 2011 HCL 2012 HCL 2013HCL 2014 HCL 2015HCL 2016HCL 2017HCL 2018

Hotarari Consiliul Local 2018

HCL 1/ 18.01.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea definitiva a deficitului din sectiunea dezvoltare
HCL 2/ 18.01.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa 2017
HCL 3/18.01.2018 privind modificarea si completarea HCL 38/28.03.2017
HCL 4/18.01.2018 privind modificarea si completarea HCL 41/28.03.2017
HCL 5/18.01.2018 privind modificarea si completarea HCL 126/24.10.2017
HCL 6/31.01.2018 privind aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubrizare pe anul 2018
HCL 7/31.01.2018 privind stabilirea procentului de indexare cu rata inflaţiei a redeventei pe anul 2018, la contractele de concesiune a terenurilor din domeniul public şi privat al comunei SENDRENI,
HCL 8/31.01.2018 privind aprobarea raportului pe semestrul II anul 2017 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap angajaţi în cadrul PRIMARIEI comunei ŞENDRENI
HCL 9/31.01.2018 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2018 pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001
HCL 10/31.01.2018 privind stabilirea taxei speciale pe anul 2018 pentru închirierea SALII DE SPORT a comunei SENDRENI
HCL 11/31.01.2018 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna decembrie, anul 2017
HCL 12/15.02.2018 privind modificarea şi completarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL al comunei SENDRENI nr.69 din 30.mai.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018
HCL 13/15.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul INTRETINERE SANTURI SAT SENDRENI, COMUNA SENDRENI
HCL 14/15.02.2018 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiţie INFIINŢARE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SENDRENI
HCL 15/15.02.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
HCL 16/15.02.2018 privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare pe anul 2018, a unor persoane fizice
HCL 17/15.02.2018 privind preluarea în domeniul privat al comunei SENDRENI a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare ( conducte) aferente plotului SPP1 şi SPP2 aflate pe teritoriul comunei SENDRENI
HCL 18/15.02.2018 privind transmiterea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare (conducte) aferente plotului SPP1 şi SPP2 din domeniul privat al comunei SENDRENI în proprietatea ORGANIZATIEI UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAŢII SENDRENI
HCL 19/15.02.2018 privind aprobarea dezlipirii unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL 20/15.02.2018 privind vânzarea către doamna ZLATE ANI-CARMEN a suprafetei de 182 m.p. din domeniul privat al comunei SENDRENI, ca urmare a licitaţiei publice
HCL 21/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei SENDRENI şi estimările pentru anii 2019-2021
HCL 22/13.03.2018 privind aprobarea realizării investiţiei EFICIENTIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI SENDRENI, JUDEŢUL GALAŢI
HCL 23/13.03.2018 privind aprobarea utilizării execedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
HCL 24/13.03.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2018
HCL 25/13.03.2018 privind implementarea proiectului MODERNIZARE TEREN SPORT (FOTBAL) în sat SENDRENI, comuna SENDRENI
HCL 26/13.03.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie MODERNIZARE TEREN SPORT (FOTBAL) în sat SENDRENI, comuna SENDRENI
HCL 27/13.03.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei SENDRENI a unor suprafeţe de teren din extravilanul şi intravilanul comunei SENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 28/13.03.2018 aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare pe anul 2018, a unor persoane fizice
HCL 29/13.03.2018 aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere a terenului arabil din domeniul privat al comunei ŞENDRENI
HCL 30/13.03.2018 stabilirea amplasamentului STATIEI DE REGLARE MASURARE A GAZELOR NATURALE în cadrul investiţiei INFIINŢARE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI
HCL 31/13.03.2018 privind modificarea şi completarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr.125 din 24.10.2017 privind atribuirea şi încheierea CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI SENDRENI, judeţul GALAŢI către SOCIETATEA SALUBRIZARE SENDRENI S.R.L,
HCL 32/13.03.2018 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna ianuarie, anul 2018
HCL 33/13.03.2018 privind însuşirea constatărilor şi măsurilor stabilite de CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI GALAŢI prin DECIZIA nr.21/2017/1/05.03.2018
HCL 34/13.03.2018 privind însuşirea constatărilor şi măsurilor stabilite de CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI GALAŢI prin DECIZIA NR. 73/2014/6/05.03.2018 DE PRELUNGIRE A TERMENULUI PENTRU REALIZAREA MASURILOR DISPUSE PRIN DECIZIA NR. 73/18.08.2014
HCL 35/13.03.2018 privind stabilirea remuneraţiei membrilor CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al SOCIETATII SALUBRIZARE ŞENDRENI S.R.L
HCL 50/29.03.2018 privind completarea nomenclatorului stradal
HCL 51/29.03.2018 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 52/29.03.2018 privind modificarea si completarea structurii organizatorice a UAT ŞENDRENI S.R.L
                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net