Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Documente StrategiiComunicate Vanzare terenuri Buget 2011 Buget 2012 Buget 2013 Buget 2014 Buget 2015Buget 2016 Buget 2017 HCL 2011 HCL 2012 HCL 2013HCL 2014 HCL 2015HCL 2016HCL 2017

Hotarari Consiliul Local 2017

HCL 4/ 31.01.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2017
HCL 5/31.01.2017 privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea POLITIEI LOCALE în comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 6/31.01.2017 privind aprobarea trecerii din administrarea CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SENDRENI în administrarea SCOLII GIMNAZIALE comuna SENDRENI a BAZEI SPORTIVE MULTIFUNCŢIONALE MODEL TIP II
HCL 7/31.01.2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei SENDRENI a unor suprafeţe de teren
HCL 8/31.01.2017 modificarea şi completarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr.59 din 27.05.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
HCL 9/31.01.2017 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 3000 m.p. din domeniul public al comunei ŞENDRENI către SC APA-CANAL SA GALATI pentru organizarea de şantier pe perioada execuţiei lucrărilor aferente PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDETUL GALAŢI, ÎN PERIOADA 2014-2020
HCL 10/31.01.2017 privind vânzarea către numita PAVEL GHIORGHIŢA a suprafeţei de 1000 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr.4729 din 04.07.2005
HCL 11/31.01.2017 privind vânzarea către numiţii RUSU GICU-CIPRIAN şi RUSU DIDINA-DANIELA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune autentificat cu nr. 5442 din 29.10.2015
HCL 12/31.01.2017 privind aprobarea dezlipirii suprafeţei de 12658 m.p. identificată în cvartal 1, parcela 1, lot 1, în intravilanul satului ŞENDRENI, comuna SENDRENI, aflată în domeniul privat al comunei ŞENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 13/31.01.2017 privind aprobarea modificării unor contracte de concesiune din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL 14/31.01.2017 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna decembrie, anul 2016
HCL 15/31.01.2017 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2017, pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
HCL 16/31.01.2017 privind acordarea împuternicii avocatului STANCIU IRINA să reprezinte în justiţie, interesele unităţii administrativ-teritoriale precum şi ale autorităţilor publice locale ale comunei ŞENDRENI în cadrul acţiunii cu SC ARCELOR MITTAL SA GALATI
HCL 17/31.01.2017 privind modificarea şi completarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr. 20/11.08.2016 privind desemnarea reprezentantului comunei ŞENDRENI în ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „SERVICIUL REGIONAL APA GALATI” şi acordarea unui mandat special
HCL 18/31.01.2017 privind modificarea şi completarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr. 22/11.08.2016 privind desemnarea persoanei care să reprezinte interesele comunei ŞENDRENI în ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRUBUŢIE ŞI FURNIZARE DE ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT „ SERVICIUL REGIONAL DE TERMOFICARE GALAŢI” şi în cadrul A.G.A. a operatorului regional CALORGAL S.A GALATI”,
HCL 19/31.01.2017 privind stabilirea procentului de indexare cu rata inflaţiei a redevenţei, pe anul 2017, la contractele de concesiune a terenurilor din domeniul privat şi public al comunei ŞENDRENI
HCL 20/31.01.2017 privind aprobarea raportului pe semestrul II anul 2016 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap angajaţi în cadrul PRIMARIEI comunei ŞENDRENI, judetul GALAŢI
HCL 21/16.02.2017 privind necesitatea realizării obiectivului de investiţie „REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ nr.1, sat SENDRENI, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI”
HCL 22/16.02.2017 privind necesitatea realizării obiectivului de investiţie „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE sat MOVILENI, sat ŞERBEŞTII VECHI şi sat SENDRENI, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 23/16.02.2017 privind necesitatea realizării obiectivului de investiţie „CONSTRUIRE PODURI în sat SENDRENI şi sat ŞERBEŞTII-VECHI, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI,
                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net