Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Documente Informatii publiceTransparenta deciz.Sedinte CLProiecte Hot.StrategiiAnunturi publice Vanzare terenuri Buget 2011 Buget 2012 Buget 2013 Buget 2014 Buget 2015Buget 2016 Buget 2017Buget 2018 HCL 2011 HCL 2012 HCL 2013HCL 2014 HCL 2015HCL 2016HCL 2017HCL 2018HCL 2019

Hotarari Consiliul Local 2017

HCL 4/ 31.01.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2017
HCL 5/31.01.2017 privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea POLITIEI LOCALE în comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 6/31.01.2017 privind aprobarea trecerii din administrarea CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SENDRENI în administrarea SCOLII GIMNAZIALE comuna SENDRENI a BAZEI SPORTIVE MULTIFUNCŢIONALE MODEL TIP II
HCL 7/31.01.2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei SENDRENI a unor suprafeţe de teren
HCL 8/31.01.2017 modificarea şi completarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr.59 din 27.05.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
HCL 9/31.01.2017 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 3000 m.p. din domeniul public al comunei ŞENDRENI către SC APA-CANAL SA GALATI pentru organizarea de şantier pe perioada execuţiei lucrărilor aferente PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDETUL GALAŢI, ÎN PERIOADA 2014-2020
HCL 10/31.01.2017 privind vânzarea către numita PAVEL GHIORGHIŢA a suprafeţei de 1000 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr.4729 din 04.07.2005
HCL 11/31.01.2017 privind vânzarea către numiţii RUSU GICU-CIPRIAN şi RUSU DIDINA-DANIELA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune autentificat cu nr. 5442 din 29.10.2015
HCL 12/31.01.2017 privind aprobarea dezlipirii suprafeţei de 12658 m.p. identificată în cvartal 1, parcela 1, lot 1, în intravilanul satului ŞENDRENI, comuna SENDRENI, aflată în domeniul privat al comunei ŞENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 13/31.01.2017 privind aprobarea modificării unor contracte de concesiune din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL 14/31.01.2017 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna decembrie, anul 2016
HCL 15/31.01.2017 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2017, pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
HCL 16/31.01.2017 privind acordarea împuternicii avocatului STANCIU IRINA să reprezinte în justiţie, interesele unităţii administrativ-teritoriale precum şi ale autorităţilor publice locale ale comunei ŞENDRENI în cadrul acţiunii cu SC ARCELOR MITTAL SA GALATI
HCL 17/31.01.2017 privind modificarea şi completarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr. 20/11.08.2016 privind desemnarea reprezentantului comunei ŞENDRENI în ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „SERVICIUL REGIONAL APA GALATI” şi acordarea unui mandat special
HCL 18/31.01.2017 privind modificarea şi completarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr. 22/11.08.2016 privind desemnarea persoanei care să reprezinte interesele comunei ŞENDRENI în ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRUBUŢIE ŞI FURNIZARE DE ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT „ SERVICIUL REGIONAL DE TERMOFICARE GALAŢI” şi în cadrul A.G.A. a operatorului regional CALORGAL S.A GALATI”,
HCL 19/31.01.2017 privind stabilirea procentului de indexare cu rata inflaţiei a redevenţei, pe anul 2017, la contractele de concesiune a terenurilor din domeniul privat şi public al comunei ŞENDRENI
HCL 20/31.01.2017 privind aprobarea raportului pe semestrul II anul 2016 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap angajaţi în cadrul PRIMARIEI comunei ŞENDRENI, judetul GALAŢI
HCL 21/16.02.2017 privind necesitatea realizării obiectivului de investiţie „REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ nr.1, sat SENDRENI, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI”
HCL 22/16.02.2017 privind necesitatea realizării obiectivului de investiţie „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE sat MOVILENI, sat ŞERBEŞTII VECHI şi sat SENDRENI, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 23/16.02.2017 privind necesitatea realizării obiectivului de investiţie „CONSTRUIRE PODURI în sat SENDRENI şi sat ŞERBEŞTII-VECHI, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI,
HCL 36/28.03.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016
HCL 37/28.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020
HCL 38/28.03.2017 privind aprobarea unor schimburi de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 39/28.03.2017 privind vânzarea către numita AVĂDANEI MARIUS-ADRIAN şi AVĂDANEI MINEVA DANIELA PETROVA a suprafeţei de 500 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr.235 din 21.12.2010 şi actului aditional nr. 1 din 25.04.2016
HCL 40/28.03.2017 privind vânzarea către numita LUPU ADRIANA a suprafeţei de 30 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr.1304 din 30.04.2001 şi actului aditional nr. 1 din 10.03.2017
HCL 41/28.03.2017 privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unor imobile din domeniul privat al comunei SENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 42/28.03.2017 privind aprobarea dezlipirii unor suprafeţe de teren din domeniul public şi privat al comunei ŞENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 43/28.03.2017 privind aprobarea trecerii unei suprafete de teren din domeniul public în domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL 44/28.03.2017 privind aprobarea scutirii unor persoane fizice şi persoane juridice, de la plata taxei speciale de salubrizare, pe anul 2017
HCL 45/28.03.2017 privind radierea creantelor fiscale înregistrate eronat, pentru plata taxei speciale de salubrizare
HCL 46/28.03.2017 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna februarie, anul 2017
HCL 47/29.03.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI ( documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie) aferentă obiectivului de investiţie „ MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI
HCL 48/29.03.2017 privind implementarea proiectului de investiţie „ MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SENDRENI, judetul GALATI
HCL 49/27.04.2017 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local pe anul 2016 şi a situaţiilor financiare la data de 31.12.2016
HCL 50/27.04.2017 privind aprobarea PROGRAMULUI DE ACTIVITĂŢI CULTURALE AL COMUNEI SENDRENI pe anul 2017
HCL 51/27.04.2017 privind vânzarea către SOCIETATEA „DIAMOND RISO” SRL a suprafeţei de 1001 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr.1614 din 01.02.2008 şi actului aditional nr. 1 din 11.04.2016
HCL 52/27.04.2017 privind vânzarea către numitul AFTENE SORIN-MARIUS a suprafeţei de 870 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune autentificat cu nr. 5449 din 29.10.2015
HCL 53/27.04.2017 privind aprobarea schimbului de teren cu numitul IONESCU MARIUS-DANIEL
HCL 54/27.04.2017 privind concesionarea suprafetei de teren de 289 m.p. din domeniul privat al comunei SENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 55/27.04.2017 privind modificarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr. 45/31.10.2016 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE şi a INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI aferenţi proiectului de investiţii „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA ÎN JUDETUL GALATI IN PERIOADA 2014-2020”
HCL 56/27.04.2017 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014 – 2020
HCL 57/27.04.2017 privind aprobarea cofinantarii ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014 – 2020”
HCL 58/27.04.2017 privind aderarea comunei SENDRENI la ASOCIAŢIA COMUNELOR din ROMANIA
HCL 59/27.04.2017 privind aprobarea trecerii unei suprafeţe de teren din domeniul privat în domeniul public al comunei SENDRENI
HCL 60/27.04.2017 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna martie, anul 2017
HCL 61/27.04.2017 privind aprobarea înfiinţării şi organizării CENTRULUI DE RECREERE PENTRU COPII al comunei SENDRENI
HCL 62/23.05.2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2017
HCL 63/23.05.2017 privind atestarea la domeniul privat al comunei SENDRENI a unor suprafete de teren din intravilanul satului SERBESTII VECHI, comuna SENDRENI, judetul GALATI
HCL 64/23.05.2017 privind vânzarea către numiţii BOBEI VICTOR şi BOBEI ELENA a suprafeţei de 480 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr. 4967 din 13.05.2013
HCL 65/23.05.2017 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren din domeniul public al comunei ŞENDRENI către FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA SUCURSALA DE DISTRIBUTIE GALATI, pentru amplasarea fundaţiilor stâlpilor intermediari ai unui bransament electric aerian cu stalp, ce alimentează cu energie electrică o locuinţă din intravilanul comunei SENDRENI
HCL 66/23.05.2017 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 2500 m.p. din domeniul public al comunei ŞENDRENI către SC APA-CANAL SA GALATI pentru organizarea de şantier aferentă PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDETUL GALAŢI, ÎN PERIOADA 2014-2020
HCL 67/23.05.2017 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna aprilie, anul 2017
HCL 68/23.05.2017 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în cadrul scolilor şi grădiniţelor de pe raza comunei ŞENDRENI, jud. GALAŢI, cu ocazia ZILEI DE 1 IUNIE-ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI
HCL NR. 69 din 30.05.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018
HCL NR. 70 din 30.05.2017 privind aprobarea schimbului de teren între comuna SENDRENI şi numitul DUBLEA SABIN-GABRIEL
HCL NR. 71 din 30.05.2017 privind modificarea şi completarea structurii organizatorice a unităţii administrativ-teritoriale comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL NR. 72 din 27.06.2017 privind majorarea cu 30% a indemnizațiilor persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică
HCL NR.73 din 27.06.2017 privind aprobarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Șendreni în domeniul public al comunei Șendreni
HCL NR. 74 din 27.06.2017 privin aprobarea acordarii unui sprijin financiar unității de cult BISERICA ”NAȘTEREA MAICII DOMNULUI” – PAROHIA MOVILENI din bugetul local al comunei Șendreni pe anul 2017
HCL NR. 75 din 27.06.2017 privind acceptarea în domeniul public al comunei Șendreni, cu titlu de donație, a unor suprafețe de teren proprietatea persoanelor, fizice cu destinația de DRUM
HCL NR. 76 din 27.06.2017 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei Șendreni a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna mai, anul 2017
HCL NR. 77 din 31.07.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie INFIINŢAREA PIEŢII AGROALIMENTARE în sat SENDRENI, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL NR. 78 din 31.07.2017 privind privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI
HCL NR. 79 din 31.07.2017 privind stabilirea indemnizaţiilor pentru funcţiile de demnitate publică şi a salariilor personalului din administratia publică a comunei SENDRENI
HCL NR. 80 din 31.07.2017 privind privind aprobarea modificării şi completării contractului de concesiune nr.5808 din 12.06.2012 încheiat cu SC GRADINA MEA 2012 SRL
HCL NR. 81 din 31.07.2017 privind aprobarea trecerii unor suprafete de teren din domeniul privat în domeniul public al comunei SENDRENI cu destinaţia de drum
HCL NR. 82 din 31.07.2017 privind aprobarea dezlipirii unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL NR. 83 din 31.07.2017 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor suprafete de teren din domeniul public şi privat al comunei ŞENDRENI către SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAŞ pentru executarea lucrarilor aferente proiectului "INLOCUIRE CONDUCTE DE RACORD EXISTENTE LA SRMP SIDEX GALATI"
HCL NR. 84 din 31.07.2017 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna iunie, anul 2017
HCL NR. 85 din 31.07.2017 privind acceptarea comunei GRIVITA, jud. GALAŢI ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SERVICIUL REGIONAL APA GALATI”
HCL NR. 86 din 31.07.2017 privind aprobarea raportului pe semestrul I anul 2017 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap angajaţi în cadrul PRIMARIEI comunei ŞENDRENI, judetul GALAŢI
HCL NR. 87 din 31.08.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru investiţia MODERNIZAREA CENTRULUI SOCIAL COMUNITAR PENTRU FAMILII CU COPII AFLATE ÎN DIFICULTATE ŞENDRENI
HCL NR. 88 din 31.08.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru investiţia MODERNIZARE DRUMURI LOCALE SAT MOVILENI, SAT SERBEŞTII-VECHI ŞI SAT ŞENDRENI, COMUNA ŞENDRENI
HCL NR. 89 din 31.08.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru investiţia CONSTRUIRE PODURI ÎN SAT ŞENDRENI ŞI SAT SERBEŞTII-VECHI, COMUNA SENDRENI. JUDEŢUL GALAŢI
HCL NR. 90 din 31.08.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru investiţia MODIFICARE ACOPERIŞ, ACCES ŞI AMENAJARE INTERIOARĂ MANSARDĂ SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SENDRENI -GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 SAT SENDRENI, COMUNA SENDRENI, JUDEŢUL GALAŢI
HCL NR. 91 din 31.08.2017 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei SENDRENI
HCL NR. 92 din 31.08.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020
HCL NR. 93 din 31.08.2017 privind aprobarea NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI SENDRENI ŞI A REGULAMENTULUI PRIVIND NOMENCLATURA STRADALĂ
HCL NR. 94 din 31.08.2017 privind înfiinţarea SOCIETĂŢII SALUBRIZARE ŞENDRENI SRL prin reorganizarea SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI SENDRENI, JUDEŢUL GALAŢI
HCL NR. 95 din 31.08.2017 privind organizarea pazei comunale în localitatea SENDRENI pe anul 2017
HCL NR. 96 din 31.08.2017 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna iulie, anul 2017
HCL NR. 97 din 31.08.2017 privind însuşirea constatărilor şi măsurilor stabilite de CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI GALAŢI prin DECIZIA DE PRELUNGIRE A TERMENULUI PENTRU REALIZAREA MĂSURILOR dispuse prin DECIZIA nr.73 din 18.08.2014
HCL NR. 98 din 31.08.2017 privind însuşirea constatărilor şi măsurilor stabilite de CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI GALAŢI prin DECIZIA nr.21 din 25.august.2017
HCL NR. 99 din 31.08.2017 privind acordarea împuternicii avocatului STANCIU IRINA să reprezinte în justiţie, interesele unităţii administrativ-teritoriale precum şi ale autorităţilor publice locale ale comunei ŞENDRENI în cadrul acţiunii în contradictoriu cu SC ARCELOR MITTAL SA GALATI
HCL NR. 100 din 31.08.2017 privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL NR. 101 din 31.08.2017 privind aprobarea plăţii, din bugetul local al UAT SENDRENI a cotizaţiei de membru al AD.I. ECOSERV GALATI
HCL NR. 102 din 31.08.2017 privind stabilirea condiţiilor de concesionare a suprafeţelor de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL NR. 103 din 29.09.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2017
HCL NR. 104 din 29.09.2017 privind acordarea unui sprijin financiar pentru PAROHIA SENDRENI
HCL NR. 105 din 29.09.2017 privind contului de execuţie al bugetului local al comunei SENDRENI pe trimestrul II anul 2017
HCL NR. 106 din 29.09.2017 privind aprobarea unor schimburi de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL NR. 107 din 29.09.2017 privind concesionarea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL NR. 108 din 29.09.2017 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei ŞENDRENI către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.MEDIAS pentru realizarea lucrării „ INLOCUIRE CONDUCTE DE RACORD EXISTENTE LA SRMP SIDEX GALATI”
HCL NR. 109 din 29.09.2017 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna august, anul 2017
HCL NR. 110 din 29.09.2017 privind stabilirea cuantumului lunar al burselor de merit şi burselor de ajutor social ce se acordă elevilor SCOLII GIMNAZIALE NR.1 SENDRENI
HCL NR. 111 din 29.09.2017 privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2018
HCL NR. 112 din 29.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economoci şi a asigurării finanţării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanţate de la bugetul de stat prin P.N.D.L. etapa a II-a, conform dispoziţiilor art.8, alin.(3) din OMDRAP nr.1851/2013, aferente obiectivului „MODIFICARE ACOPERIŞ, ACCES ŞI AMENAJARE INTERIOARĂ MANSARDĂ SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SENDRENI – GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 SAT SENDRENI, COMUNA SENDRENI
HCL NR. 113 din 29.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economoci şi a asigurării finanţării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanţate de la bugetul de stat prin P.N.D.L. etapa a II-a, conform dispoziţiilor art.8, alin.(3) din OMDRAP nr.1851/2013, aferente obiectivului „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE sat MOVILENI, sat ŞERBEŞTII VECHI şi sat SENDRENI, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI”
HCL NR. 114 din 29.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economoci şi a asigurării finanţării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanţate de la bugetul de stat prin P.N.D.L. etapa a II-a, conform dispoziţiilor art.8, alin.(3) din OMDRAP nr.1851/2013, aferente obiectivului „CONSTRUIRE PODURI în sat SENDRENI şi sat ŞERBEŞTII-VECHI, comuna SENDRENI,
HCL NR. 115 din 29.09.2017 privind modificarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr. 94 din 31.august.2017 privind aprobarea înfiinţării SOCIETATII „SALUBRIZARE SENDRENI” S.R.L. prin reorganizarea SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI SENDRENI
HCL NR. 116 din 24.10.2017 privind aprobarea revizuirii/actualizării devizului general din cadrul documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie ÎNFIINŢARE PIAŢA AGROALIMENTARA ÎN SAT SENDRENI, comuna SENDRENI
HCL NR. 117 din 24.10.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016
HCL NR. 118 din 24.10.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2017
HCL NR. 119 din 24.10.2017 privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru al SOCIETATII NATIONALE DE CRUCE ROSIE din ROMANIA, FILIALA JUDEŢULUI GALAŢI
HCL NR. 120 din 24.10.2017 privind concesionarea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI, cu destinaţia de CONSTRUIRE LOCUINŢE
HCL NR. 121 din 24.10.2017 privind modificarea şi completarea structurii organizatorice a unităţii administrativ teritoriale comuna ŞENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL NR. 122 din 24.10.2017 privind modificarea şi completarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII al instituţiei publice de asistenţă socială CENTRUL SOCIAL COMUNITAR PENTRU FAMILII CU COPII AFLATE ÎN DIFICULTATE SENDRENI
HCL NR. 123 din 24.10.2017 privind aprobarea procedurii de autorizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al comunei SENDRENI
HCL NR. 124 din 24.10.2017 privind decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna septembrie, anul 2017
HCL NR. 125 din 24.10.2017 privind atribuirea şi încheierea CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE al comunei SENDRENI către SOCIETATEA SALUBRIZARE SENDRENI SRL
HCL NR. 126 din 24.10.2017 privind aprobarea CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE al SOCIETĂŢII SALUBRIZARE SENDRENI SRL
HCL NR. 127 din 24.10.2017 privind aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII al SOCIETĂŢII SALUBRIZARE SENDRENI SRL
HCL NR. 128 din 24.10.2017 privind organizarea licitaţiei publice pentru vânzarea suprafetei de teren de 182 m.p. din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL NR. 129 din 27.11.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI
HCL NR. 130 din 27.11.2017 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al comunei ŞENDRENI pe trimestrul III, anul 2017
HCL NR. 131 din 27.11.2017 privind rezilierea contractului de concesiune nr.2417 din 16.03.2011 încheiat cu medic JIREGHIE IULIANA-MIHAELA
HCL NR. 132 din 27.11.2017 privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI cu destinaţia de SPAŢII COMERŢ ŞI PRESTĂRI SERVICII
HCL NR. 133 din 27.11.2017 privind aprobarea menţinerii în derulare a contractelor de concesiune încheiate cu persoanele fizice şi persoanele juridice,
HCL NR. 134 din 27.11.2017 privind concesionarea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI, cu destinaţia de CONSTRUIRE LOCUINŢE
HCL NR. 135 din 27.11.2017 privind aprobarea prelungirii termenului la contractele de închiriere a teren arabil din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL NR. 136 din 27.11.2017 privind aprobarea trecerii unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI în domeniul public al comunei SENDRENI,
HCL NR. 137 din 27.11.2017 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în cadrul scolilor şi grădiniţelor de pe raza comunei ŞENDRENI, jud. GALAŢI, cu ocazia SARBATORILOR DE CRACIUN anul 2017
HCL NR. 138 din 27.11.2017 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna octombrie, anul 2017
HCL NR. 139 din 27.11.2017 privind aprobarea reţelei scolare pentru anul 2018-2019 de pe raza unităţii administrativ teritoriale comuna ŞENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL NR. 140 din 27.11.2017 privind acordarea împuternicii avocatului CĂRARE SIMONA-MARINELA să reprezinte în faţa autorităţilor publice ale poliţiei, parchetului, justiţie, interesele unităţii administrativ-teritoriale precum şi ale autorităţilor publice locale ale comunei ŞENDRENI în cadrul acţiunii în contradictoriu cu CONSULT BANCRUPTCY I.P.U.R.L. GALATI
HCL NR. 141 din 22.12.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI / 2017
HCL NR. 142 din 22.12.2017 aniversarea cuplurilor din comuna SENDRENI care au împlinit cel puţin 50 de ani de la căsătorie
HCL NR. 143 stabilirea indemnizaţiilor pentru funcţiile de demnitate publică şi a salariilor personalului din administraţia publică a comunei SENDRENI, în anul 2018
HCL NR. 144 din 22.12.2017 privind modificarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr. 69 / 2017
HCL NR. 145 din 22.12.2017 privind stabilirea taxelor locale pentru activ. cu impact asupra mediului
HCL NR. 146 din 22.12.2017 privind stabilirea taxei de salubrizare pe 2018
HCL NR. 147 privind stabilirea tarifelor pentru prestarea serviciilor de către SOCIETATEA SALUBRIZARE SENDRENI S.R.L.
HCL NR. 148 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei SENDRENI a unei suprafeţe de teren din intravilanul satului SENDRENI, comuna SENDRENI,
HCL NR. 149 privind aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubrizare pe anul 2018, a unor persoane fizice
HCL NR. 150 privind asumarea unui angajament al comunei SENDRENI în calitate de membru al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOSERV GALAŢI pentru obţinerea finanţării proiectului SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL GALAŢI
HCL NR. 151 privind actualizarea documentaţiei tehnico-operativă a inventarului patrimoniului comunei SENDRENI ( domeniul public şi privat )
HCL NR. 152 aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna noiembrie, anul 2017
                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net