Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Documente Informatii publiceTransparenta deciz.Sedinte CLProiecte Hot.StrategiiComunicate Vanzare terenuri Buget 2011 Buget 2012 Buget 2013 Buget 2014 Buget 2015Buget 2016 Buget 2017Buget 2018 HCL 2011 HCL 2012 HCL 2013HCL 2014 HCL 2015HCL 2016

Hotarari Consiliul Local 2016

HCL 1 / 07.01.2016 privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare
HCL 2 / 07.01.2016 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren catre SC APA-CANAL SA
HCL 3 / 29.01.2016 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar
HCL 4 / 29.01.2016privind incetarea contractului de delegare a gestiunii serv public de salubrizare respectiv desfiintarea si radierea SC Gospodarire Comunala Sendreni SRL
HCL 5 / 29.01.2016 privind modificarea si completarea HCL 131/2015
HCL 6 / 29.01.2016 privind aprobarea bugetului local pe 2016
HCL 7 / 29.01.2016 privind modif si completarea Anexei la HCL 107/2015
HCL 8 / 29.01.2016 privind stabilirea procentului de indexare a redeventei pe anul 2016
HCL 9 / 29.01.2016 privind rezilierea unor contracte de concesiune
HCL 10 / 29.01.2016 privind concesionarea unor suprafete de teren
HCL 11 / 29.01.2016 privind incetarea acordului de cooperare cu Asociatia Comunelor din Romania filiala Galati
HCL 12 / 29.01.2016 privind vanzarea unei suprafete de teren
HCL 13 / 29.01.2016 privind vanzarea unei suprafete de teren
HCL 14 / 29.01.2016 privind aprobarea planului de lucrari pentru beneficiarii Legii 416
HCL 15 / 29.01.2016 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ptr persoanele cu handicap
HCL 16 / 29.01.2016 privind aprobarea trecerii unor suprafete de teren in domeniul public
HCL 17 / 29.01.2016 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 18 / 29.02.2016 privind rectificarea bugetului local
HCL 19 / 29.02.2016 privind modificarea structurii organizatorice a UAT Sendreni
HCL 20 / 29.02.2016 privind org si gestionarea Serv Public Salubrizare Sendreni
HCL 21 / 29.02.2016 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor suprafete de teren
HCL 22 / 29.02.2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de tichete sociale cf Legii 248/2015
HCL 23 / 29.02.2016 privind stabilirea redeventei in cadrul contractelor de concesiune incheiate cu CMI Dr. Jireghie Iuliana Mihaela
HCL 24 / 29.02.2016 privind vanzarea unei suprafete de teren
HCL 25 / 29.02.2016 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 26 / 29.02.2016 privind preluarea creantelor de la SC Gospodarire Comunala Sendreni SRL
HCL 38 / 25.04.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI, judetul GALAŢI
HCL 39 / 25.04.2016 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe anul 2015 si a situatiilor financiare la data de 31.12.2015
HCL 40 / 25.04.2016 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local la sfârsitul trimestrului I anul 2016
HCL 41 / 25.04.2016 privind aprobarea programului de activităti culturale al comunei SENDRENI, pe anul 2016 al comunei SENDRENI
HCL 42 / 25.04.2016 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL si REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM- INTRODUCERE TEREN INTRAVILAN- T.64, parcela 394/1, loturile 93, 94 si nr. 95 comuna SENDRENI
HCL 43 / 25.04.2016 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei SENDRENI a suprafetei de 5576 m.p. identificată în tarlaua nr.129, parcela 687/1, în intravilanul satului MOVILENI, comuna SENDRENI, judetul GALAŢI
HCL 44 / 25.04.2016 privind privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei SENDRENI a unor suprafete de teren în intravilanul satului SENDRENI, comuna SENDRENI, judetul GALAŢI
HCL 45 / 25.04.2016 privind revocarea HCL nr. 19 din 29.02.2016
HCL 46 / 25.04.2016 privind modificarea si completarea structurii organizatorice a comunei SENDRENI, judetul GALATI
HCL 47 / 25.04.2016privind modificarea si completarea anexei nr.1 la HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr. 107 din 30.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
HCL 48 / 25.04.2016privind vânzarea către numitii POPICA MARIAN si POPICĂ NICOLETA a suprafetei de 919 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr. 8819 din 13.08.2013
HCL 49 / 25.04.2016 privind aprobarea transmiterii în folosintă gratuită a unei suprafete de teren din domeniul public al comunei
HCL 50 / 25.04.2016privind aprobarea prelungirii termenului la contractele de închiriere nr. 3759/16.04.2013 si nr. 3758/16.04.2013 încheiate cu SC PAF MEDIA SRL GALATI
HCL 51 / 25.04.2016 privind încetarea contractului de închiriere nr.2101/11.04.2006 încheiat cu SC CONDMAG SA BRASOV
HCL 52 / 25.04.2016 privind aprobarea dezlipirii unor suprafete de teren aflate în domeniul public si domeniul privat al comunei ŞENDRENI
HCL 53 / 25.04.2016privind stabilirea procedurii de extindere a retelei electrice de distributie a energie electrice în tarlaua nr. 95, parcela 532, identificată în intravilanul satului SENDRENI, comuna SENDRENI, jud. GALAŢI
HCL 54 / 25.04.2016privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei SENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna martie, anul 2016
HCL 55 / 25.04.2016 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti în cadrul scolilor si grădinitelor cu ocazia zilei de 1.06.2016
HCL 56 / 25.04.2016privind aprobarea includerii teritoriului comunei SENDRENI, judetul GALAŢI, în zona pescărească ce va fi arie eligibilă a STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ elaborată si implementată de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ PRUT-DUNARE GALAŢI pentru perioada 2015-2020
HCL 57 / 25.04.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier a domnului STOICA SPIRU
HCL 58 / 25.04.2016 privind aprobarea procedurii si a operatiunilor care se vor efectua în vederea lichidării voluntare a SOCIETATII GOSPODARIE COMUNALĂ SENDRENI
HCL 59 / 27.05.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
HCL 60 / 27.05.2016privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2015 și a bilanțului de lichidare a „SOCIETATII GOSPODARIRE COMUNALĂ COMUNA SENDRENI” SRL
HCL 61 / 27.05.2016privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unei suprafețe de teren din domeniul public al comunei șendreni către „FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE – ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE GALAȚI”, pentru amplasarea unor branșamente electrice aeriene cu stalp , ce alimenteaza cu energie electrica locuintele din intravilanul comunei ȘENDRENI
HCL 62 / 27.05.2016privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ȘENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna aprilie 2016
HCL 63 / 27.05.2016privind aprobarea dezlipirii suprafeței de 1000 m.p. identificată în tarlaua 87/1, parcela 480/1, lot 86, în intravilanul satului ȘERBEȘTII-VECHI, comuna ȘENDRENI, aflată în domeniul privat al comunei ȘENDRENI, judetul GALAȚI
HCL 64 / 27.05.2016 privind aprobarea alipirii unor suprafețe de teren din domeniul privat al comunei ȘENDRENI, judetul GALAȚI
=================================
HCL 1 / 23.06.2016 privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor declaraţi aleşi la alegerile locale din data de 5.iunie.2016
HCL 2 / 23.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi la alegerile locale din data de 5.iunie.2016
HCL 3 / 23.06.2016 privind privind declararea ca legal constituit a CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 4 / 23.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 5 / 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei SENDRENI, jud. GALAŢI
HCL 6 / 23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale CONSILIULUI LOCAL AL comunei SENDRENI, jud. GALAŢI
HCL 7 / 29.07.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi la alegerile locale din data de 5.iunie.2016
HCL 8 / 29.07.2016 privind declararea ca legal constituit a CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 9 / 29.07.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 10 / 29.07.2016 privind alegerea viceprimarului comunei SENDRENI, jud. GALAŢI
HCL 11 / 29.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale CONSILIULUI LOCAL AL comunei SENDRENI, jud. GALAŢI
HCL 12 / 11.08.2016 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI
HCL 13 / 11.08.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico economică privind obiectivul „EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT SENDRENI, comuna SENDRENI
HCL 14 / 11.08.2016 privind aprobarea încheierii contractului de finanţare cu ANPI pentru realizarea lucrarilor de înregistrare sistematica în sectoarele cadastrale
HCL 15 / 11.08.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI
HCL 16 / 11.08.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru PRIMARIA comunei SENDRENI, instituţiile şi serviciile publice aflate în subordinea CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI
HCL 17 / 11.08.2016 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren din domeniul public al comunei ŞENDRENI către FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA SUCURSALA DE DISTRIBUTIE GALATI, pentru amplasarea unor bransamente electrice aeriene cu stalp, ce alimentează cu energie electrică locuintele din intravilanul comunei SENDRENI
HCL 18 / 11.08.2016 privind vânzarea către numiţii ZANO CORNELIU şi ZANO MARICICA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr. 7194/13.10.2009 şi actului aditional nr. 1 din 10.06.2016
HCL 19 / 11.08.2016 privind vânzarea către numiţii PORUMB GHEORGHE şi PORUMB LUCREŢIA a suprafeţei de 955 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr.125/09.01.2014 şi actului aditional nr.1 din 17.11.2015
HCL 20 / 11.08.2016 privind desemnarea reprezentantului CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI în ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „SERVICIUL REGIONAL APA GALATI” şi acordarea unui mandat special
HCL 21 / 11.08.2016 privind desemnarea reprezentantului CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI în ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ ECOSERV GALATI
HCL 22 / 11.08.2016 privind desemnarea reprezentantului CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI în ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ CALORGAL GALATI”
HCL 23 / 11.08.2016 privind modificarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr.93/23.10.2013 privind aprobarea cofinanţării proiectului de investiţii „“ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ŞI APA UZATĂ DIN JUDETUL GALAŢI ÎN PERIOADA 2014-2020
HCL 24 / 11.08.2016 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL 25 / 11.08.2016 privind aprobarea RAPORTULUI PRIMARULUI comunei SENDRENI privind starea economică, socială şi de mediu a comunei SENDRENI
HCL 28 / 28.09.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2016
HCL 29 / 28.09.2016 privind modificarea şi completarea ANEXEI nr.2 la HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr. 107/30.10.2015 privind modificarea şi completarea HCL nr.53/28.mai.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016
HCL 30 / 28.09.2016 privind vânzarea către numita CIOBANU ARICLIA a suprafeţei de 654 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr. 7228 din 20.09.2010
HCL 31 / 28.09.2016 privind vânzarea către numita BIVOL MANUELA-PAULA a suprafeţei de 870 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr. 3779 din 30.11.2001 şi a ACTULUI ADITIONAL nr. 1 din 11.iulie.2016
HCL 32 / 28.09.2016 privind vânzarea către numita RISNOVEANU MAGDALENA a suprafeţei de 887 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr.7648 din 20.10.2009 şi actului aditional nr.1 din 28.mai.2015
HCL 33 / 28.09.2016 privind aprobarea preluării şi înregistrării în domeniul public al comunei SENDRENI a bunurilor de retur predate de operatorul regional SOCIETATEA APA CANAL SA GALATI
HCL 34 / 28.09.2016 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren din domeniul public al comunei ŞENDRENI către FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA SUCURSALA DE DISTRIBUTIE GALATI, pentru amplasarea unor bransamente electrice aeriene cu stalp, ce alimentează cu energie electrică locuintele din intravilanul comunei SENDRENI
HCL 35 / 28.09.2016 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei SENDRENI a suprafeţei de 168 m.p. identificată în cvartal 11, parcela 102, în intravilanul satului Movileni, comuna SENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 36 / 28.09.2016 privind aprobarea prelungirii termenului la CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE nr. 6021 din 01.08.2007 încheiat cu BISERICA CRESTINA „SFANTA TREIME SENDRENI”
HCL 37 / 28.09.2016 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna iunie,luna iulie, luna august, anul 2016
HCL 38 / 28.09.2016 privind stabilirea cuantumului lunar al burselor de merit şi burselor de ajutor social ce se acordă elevilor SCOLII GIMNAZIALE NR.1 SENDRENI , jud. GALAŢI
HCL 39 / 28.09.2016 privind stabilirea zonei pentru depozitarea temporară a biodeşeurilor colectate de pe raza comunei SENDRENI
HCL 40 / 28.09.2016 privind actualizarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SENDRENI
HCL 41 / 28.09.2016 privind actualizarea REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SENDRENI
HCL 42 / 28.09.2016 privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2017
HCL 43 / 31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2016
HCL 44 / 31.10.2016 privind privind aprobarea participării membrilor CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI la un curs de pregătire şi formare profesională în domeniul administraţiei publice locale
HCL 45 / 31.10.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii” PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ŞI APA UZATĂ IN JUDETUL GALATI ÎN PERIOADA 2014-2020
HCL 46 / 31.10.2016 privind aprobarea MASTER PLANULUI ACTUALIZAT şi a LISTEI PRIORITARE DE INVESTIŢII 2014-2020
HCL 47 / 31.10.2016 privind punerea la dispoziţia „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA ÎN JUDETUL GALAŢI ÎN PERIOADA 2014-2020”, a terenurilor pentru reabilitarea şi construirea investiţiilor aferente acestuia
HCL 48 / 31.10.2016 privind punerea la dispoziţia „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA ÎN JUDETUL GALAŢI ÎN PERIOADA 2014-2020” a terenurilor pentru reabilitarea şi construirea investiţiilor aferente acestuia
HCL 49 / 31.10.2016 privind aprobarea dezlipirii suprafeţei de 1000 m.p. identificată în tarlaua 87/1, parcela 480/1, lot.82, în intravilanul satului ŞERBEŞTII-VECHI, comuna SENDRENI, aflată în domeniul privat al comunei ŞENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 50 / 31.10.2016 privind aprobarea dezlipirii suprafeţei de 992 m.p. identificată în tarlaua 96, parcela 536/3, lot.23, în intravilanul satului ŞENDRENI, comuna SENDRENI, aflată în domeniul privat al comunei ŞENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 51 / 31.10.2016 privind aprobarea dezlipirii suprafeţei de 1243 m.p. identificată în tarlaua 76, parcela 428/1, lot.97/1, în intravilanul satului ŞENDRENI, comuna SENDRENI, aflată în domeniul privat al comunei ŞENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 52 / 31.10.2016 privind acceptarea comunei MATCA, jud. GALAŢI ca membru al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ECOSERV” GALATI
HCL 53 / 31.10.2016 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna septembrie, anul 2016
HCL 54 / 31.10.2016 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unităţii de cult BISERICA „SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL”-PAROHIA SERDARU SENDRENI din bugetul local al comunei SENDRENI pe anul 2016
HCL 55 / 29.11.2016 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE APLICARE a NORMELOR DE GOSPODARIE COMUNALĂ PE RAZA COMUNEI SENDRENI
HCL 56 / 29.11.2016 privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor suprafete de teren din rezerva la legile fondului funciar precum şi din domeniul privat al comunei SENDRENI cu destinaţia de FOLOSINŢA AGRICOLĂ
HCL 57 / 29.11.2016 privind concesionarea, prin licitaţie publică, a unor imobile din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL 58 / 29.11.2016 privind actualizarea acordului de utilizare a drumurilor publice de către SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS pentru realizarea lucrării „ RACORD LA SRM SIDEX GALATI-MODERNIZARE SRM SIDEX GALATI
HCL 59 / 29.11.2016 privind aprobarea modificării suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară nr. 103396 respectiv diminuarea domeniului public al comunei SENDRENI cu suprafaţa totală de 638 m.p. reprezentând terenul aferent stâlpilor LEA 400 KV (cu numerele cadastrale 102908, nr. 102900 şi 102874) care face parte din domeniul public al statului
HCL 60 / 29.11.2016 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren din domeniul public al comunei ŞENDRENI către FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA SUCURSALA DE DISTRIBUTIE GALATI, pentru amplasarea unor bransamente electrice aeriene cu stalp, ce alimentează cu energie electrică locuintele din intravilanul comunei SENDRENI
HCL 61 / 29.11.2016 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în cadrul scolilor şi grădiniţelor de pe raza comunei ŞENDRENI, jud. GALAŢI, cu ocazia SARBATORILOR DE CRACIUN anul 2016
HCL 62 / 29.11.2016 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna octombrie, anul 2016
HCL 63 / 29.11.2016 privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară
HCL 64 / 29.11.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2016
HCL 65 / 12.12.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI
HCL 66 / 20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI
HCL 67 / 20.12.2016 privind aprobarea publicării pe pagina de internet a PRIMARIEI comunei SENDRENI a listei debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local al comunei SENDRENI
HCL 68 / 20.12.2016 privind aprobarea procedurilor de acordare a facilităţilor fiscale în cazul obligaţiilor de plată datorate bugetului local al comunei SENDRENI
HCL 69 / 20.12.2016 privind stabilirea taxelor locale pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător, pe anul 2017
HCL 70 / 20.12.2016 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2017 şi aprobarea „REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA SI APLICAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE
HCL 71 / 20.12.2016 privind vânzarea către numita RĂU TEODORA-IRINA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr.7218 din 19.07.2012
HCL 72 / 20.12.2016 privind vânzarea către numitul JERCAN DANIEL-IULIU şi numita HOLECSKO BARBARA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr.7143 din 12.10.2009 şi actului adiţional nr.3 din 09.09.2016
HCL 73 / 20.12.2016 privind vânzarea către numiţii: IANAU ADRIAN şi IANAU MILUŢA-DOINA a suprafeţei de 432 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr.9009 din 28.10.2010 şi actului adiţional nr.1 din 25.08.2016
HCL 74 / 20.12.2016 privind vânzarea către numitul BOROŞ GABRIEL a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr.3079 din 01.04.2011
HCL 75 / 20.12.2016 privind vânzarea către numiţii MOLOCEA NECULAI şi MOLOCEA GHERGHINA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr.6581 din 14.06.2013
HCL 76 / 20.12.2016 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna noiembrie, anul 2016
HCL 77 / 20.12.2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru al SOCIETATII NATIONALE DE CRUCE ROSIE din ROMANIA, FILIALA JUDEŢULUI GALAŢI
HCL 78 / 20.12.2016 privind modificarea şi completarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr.59 din 27.05.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
HCL 79 / 20.12.2016 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 1605 din 24.02.2011 încheiat cu medic HRITCU JENICA-DANIELA şi medic VLAD MIRELA
HCL 80 / 20.12.2016 privind aprobarea reţelei scolare pentru anul 2017-2018 de pe raza unităţii administrativ teritoriale-comuna ŞENDRENI, judeţul GALAŢI
                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net