Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Documente Informatii publiceTransparenta deciz.Sedinte CLProiecte Hot.StrategiiAnunturi publice Vanzare terenuri Buget 2011 Buget 2012 Buget 2013 Buget 2014 Buget 2015Buget 2016 Buget 2017Buget 2018 HCL 2011 HCL 2012 HCL 2013HCL 2014 HCL 2015HCL 2016HCL 2016

Hotarari Consiliul Local 2015


HCL 1 / 08.01.2015 privind aprobare suma pentru acoperire excedent buget local
HCL 2 / 08.01.2015 privind incetarea acordurilor de cooperare cu filiala judeteana a Asoc Comunelor din Romania
HCL 3 / 10.02.2015 privind aprobarea schimbarii destinatiei unui imobil
HCL 4 / 10.02.2015 privind inventarul bunurilor care apartin CL Sendreni
HCL 5 / 10.02.2015 privind restrictia de tonaj
HCL 6 / 10.02.2015 privind utilizarea excedentului bugetar
HCL 7 / 10.02.2015 privind aprobarea auditului financiar la SC Gospodarire Comunala Sendreni
HCL 8 / 10.02.2015 privind incetarea acordurilor de cooperare cu filiala judeteana a Asoc Comunelor din Romania
HCL 9 / 10.02.2015 privind modificarea si completarea acordurilor de cooperare cu filiala judeteana a Asoc Comunelor din Romania
HCL 10 / 10.02.2015 privind aprobarea bugetului local pe 2015
HCL 11 / 10.02.2015 privind aprobarea planului de lucrari ptr beneficiarii Legii 416
HCL 12 / 10.02.2015 privind stabilirea redeventei la contractele de concesiune
HCL 13 / 10.02.2015 privind rezilierea unor contracte de concesiune
HCL 14 / 10.02.2015 privind concesionarea unor suprafete de teren
HCL 15 / 10.02.2015 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unor suprafete de teren
HCL 16 / 10.02.2015 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unor suprafete de teren
HCL 17 / 10.02.2015 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unor suprafete de teren
HCL 18 / 10.02.2015 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de teren
HCL 19 / 10.02.2015 privind acceptarea comunei Valea Marului ca membru in ADI Galati
HCL 20 / 10.02.2015 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 21 / 10.02.2015 privind aprobarea planului de investitii la SC Gospodarire Comunala Sendreni
HCL 22 / 31.03.2015 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali
HCL 23 / 31.03.2015 privind aprobarea prelungirii termenului de inchiriere pentru terenurile arabile din extravilan
HCL 24 / 31.03.2015 privind aprobarea scaderii din evidenta contabila a creantelor datorate de SC NARTEMA SRL
HCL 25 / 31.03.2015 privind aderarea comunei Sendreni la Asociatia "Lunca Joasa a Siretului"
HCL 26 / 31.03.2015 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 27 / 31.03.2015 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unor suprafete de teren
HCL 28 / 31.03.2015 privind imputernicirea avocatei STANCIU IRINA de a reprezenta interesele UAT Sendreni in relatia cu SC ASIROM VIENNA INSURANCE
HCL 29 / 31.03.2015 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unor suprafete de teren
HCL 30 / 31.03.2015 privind aprobarea alipirii unor suprafete de teren din domeniul privat
HCL 31 / 31.03.2015 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de teren din domeniul privat
HCL 32 / 31.03.2015 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public a unei suprafete de teren
HCL 33 / 31.03.2015 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar unor unitati de cult
HCL 34 / 31.03.2015 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei SC Gospodarire Comunala Sendreni SRL
HCL 35 / 29.04.2015 privind aprobarea prelungirii termenului de incepere a executiei lucrarilor prevazute in contractele de concesiune
HCL 36 / 29.04.2015 privind modificarea si completarea HCL 123/2014 privind paza comunala
HCL 37 / 29.04.2015 privind declararea in stare de insolvabilitate a unor debitori
HCL 38 / 29.04.2015 privind imputernicirea avocatei STANCIU IRINA de a reprezenta in instanta interesele UAT Sendreni
HCL 39 / 29.04.2015 privind imputernicirea avocatei STANCIU IRINA de a reprezenta in instanta interesele UAT Sendreni
HCL 40 / 29.04.2015 privind prelungirea contractului de administrare la SC Gospodarire Comunala Sendreni SRL incheiat cu Dna Alexa Paula Mihaela
HCL 41 / 29.04.2015 privind modificarea actului constitutiv la SC Gospodarire Comunala Sendreni SRL
HCL 42 / 29.04.2015 privind aprobarea contributiei comunei Sendreni la investitia "Suprainaltare dig si consolidare mal"
HCL 43 / 29.04.2015 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unor suprafete de teren
HCL 44 / 29.04.2015 privind modificarea si completarea acordului incheiat cu ACCOR filiala Galati
HCL 45 / 29.04.2015 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 46 / 29.04.2015 privind organizarea unor activitati cu ocazia zilei de 1 iunie
HCL 47 / 28.05.2015 privind incetarea mandatului de consilier Dlui Tomulescu Mihail Claudiu
HCL 48 / 28.05.2015 privind validarea mandatului de consilier a Dnei Branet Paula Adina
HCL 49 / 28.05.2015 privind contului de executie a bugetului local Sendreni pe anul 2014
HCL 50 / 28.05.2015 privind insusirea raportului de audit efectuat de SC AFICONTA SRL
HCL 51 / 28.05.2015 privind numirea reprezentantilor UAT Sendreni in AGA SC Gospodarire Comunala Sendreni SRL
HCL 52 / 28.05.2015 privind numirea membrilor CA al SC Gospodarire Comunala Sendreni SRL
HCL 53 / 28.05.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
HCL 54 / 28.05.2015 privind stabilirea taxei de eliberare a atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare
HCL 55 / 28.05.2015 privind modificarea si completarea Organigramei, Statului de Functii si ROF la Centrul Social Comunitar
HCL 56 / 28.05.2015 privind aprobarea definitivarii unor schimburi de teren
HCL 57 / 28.05.2015 privind prelungirea termenului de incepere a executiei lucrarilor la obiectivul Construire Locuinta HAGHIAC IONEL
HCL 58 / 28.05.2015 privind prelungirea termenului de incepere a executiei lucrarilor la obiectivul Construire Locuinta BEJAN MARIOARA
HCL 59 / 28.05.2015 privind insusirea raportului CURTII DE CONTURI Galati
HCL 60 / 28.05.2015 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 61 / 29.06.2015 privind aprobarea DT la obiectivul "Amenajare parc Serbestii-Vechi"
HCL 62 / 29.06.2015 privind aprobarea DT la obiectivul "Spatiu administrativ Caminul Cultural Sendreni"
HCL 63 / 29.06.2015 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul "Imbunatatire drumuri comunale"
HCL 64 / 29.06.2015 privind modificarea HCL 37/2015
HCL 65 / 29.06.2015 privind modificarea HCL 64/2014
HCL 66 / 29.06.2015 privind modificarea organigramei UAT Sendreni
HCL 67 / 29.06.2015 privind modificarea organigramei SC Gospodarie Comunala Sendreni
HCL 68 / 29.06.2015 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de teren
HCL 69 / 29.06.2015 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de teren
HCL 70 / 29.06.2015 privind prelungirea termenului de incepere a executiei lucrarilor la obiectivul Construire Locuinta BULETI AURICA
HCL 71 / 29.06.2015 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 72 / 14.07.2015 privind rectificarea bugetului local
HCL 73 / 14.07.2015 privind modificarea si completarea organigramei SC Gospodarie Comunala Sendreni
HCL 74 / 14.07.2015 privind modificarea HCL 40/2015
HCL 75 / 14.07.2015 privind modificarea actului constitutiv al SC Gospodarie Comunala Sendreni
HCL 76 / 14.07.2015 privind externalizarea serv. de contabilitate al SC Gospodarie Comunala Sendreni
HCL 77 / 14.07.2015 privind aprobarea exproprierii unei suprafete de teren
HCL 78 / 14.07.2015 privind vanzarea unei suprafete de teren
HCL 79 / 14.07.2015 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de teren
HCL 80 / 14.07.2015 privind aprobarea alipirii unei suprafete de teren
HCL 81 / 14.07.2015 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice
HCL 82 / 20.08.2015 privind rectificarea bugetului local
HCL 83 / 20.08.2015 privind aprobarea indexarii salariilor functionarilor publici
HCL 84 / 20.08.2015 privind modificarea si completarea acordului de cooperare cu Asociatia Comunelor
HCL 85 / 20.08.2015 privind incetarea acordului de cooperare cu Asociatia Comunelor privind asistenta sociala si activitatea de curatenie
HCL 86 / 20.08.2015 privind acceptarea comunei Brahasesti in ADI Galati
HCL 87 / 20.08.2015 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de teren
HCL 88 / 20.08.2015 privind aprobarea contributiei comunei Sendreni la investitia "Suprainaltare dig si consolidare mal, etapa a II-a"
HCL 89 / 20.08.2015 privind imputernicirea avocatei STANCIU IRINA de a reprezenta in instanta interesele UAT Sendreni
HCL 90 / 23.09.2015 privind rectificarea bugetului local
HCL 91 / 23.09.2015 privind modificarea si completarea bunurilor din domeniul public al comunei Sendreni
HCL 92 / 23.09.2015 privind vanzarea unei suprafete de teren
HCL 93 / 23.09.2015 privind vanzarea unei suprafete de teren
HCL 94 / 23.09.2015 privind aprobarea ROI pentru Centrul Social Comunitar Sendreni
HCL 95 / 23.09.2015 privind revocarea HCL 84/20.08.2015
HCL 96 / 23.09.2015 privind aprobarea raportului pe Sem 1 privind activitatea asistentilor persoanelor cu handicap
HCL 97 / 23.09.2015 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 98 / 30.09.2015 privind rectificarea bugetului local
HCL 99 / 30.09.2015 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de teren
HCL 100 / 30.09.2015 privind modificarea actului constitutiv al SC Gospodarie Comunala Sendreni
HCL 101 / 30.10.2015 privind incetarea mandatului de consilier al Dlui Gheorghe Pachel
HCL 102 / 30.10.2015 privind rectificarea bugetului local
HCL 103 / 30.10.2015 privind stabilirea alocatiei de hrana pentru copii din Centrul Social Comunitar
HCL 104 / 30.10.2015 privind aprobarea alipirii unor suprafete de teren
HCL 105 / 30.10.2015 privind dezlipirii unei suprafete de teren
HCL 106 / 30.10.2015 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 107 / 30.10.2015 privind modificarea si completarea HCL 53/2015
HCL 108 / 30.10.2015 privind modif si completarea contractului de delegare a gestiunii Serv. Public de Salubrizare
HCL 109 / 30.10.2015 privind modificarea semanalizarii rutiere pe DJ 280 si DJ 242
HCL 110 / 30.10.2015 privind modificarea actului constitutiv al SC Gospodarire Comunala Sendreni
HCL 111 / 27.11.2015 privind aprobarea trecerii unei suprafete de teren din dom. privat in domeniul public
HCL 112 / 27.11.2015privind aprobarea cheltuieleilor ptr proiectul "SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A ASOCIATIEI LUNCA JOASA A SIRETULUI
HCL 113 / 27.11.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice la obiectivul PISTA DE ALERGARE SI TEREN DE SPORT
HCL 114 / 27.11.2015 privind rectificarea bugetului local
HCL 115 / 27.11.2015 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe 2016
HCL 116 / 27.11.2015 privind organizarea unei licitatii publice pentru concesionarea unei suprafete
HCL 117 / 27.11.2015 privind vanzarea unei suprafete de teren
HCL 118 / 27.11.2015 privind aprobarea formei actuale pentru statutul si actul constitutiv al ADI ECOSERV Galati
HCL 119 / 27.11.2015 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unei suprafete de teren
HCL 120 / 27.11.2015 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unei suprafete de teren
HCL 121 / 27.11.2015 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unei suprafete de teren
HCL 122 / 27.11.2015 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 123 / 27.11.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale
HCL 124 / 27.11.2015 privind organizarea de activitati in cadul scolilor si gradinitelor cu ocazia CRACIUNULUI
HCL 125 / 27.11.2015 privind aprobarea trecerii unei suprafete de teren din dom. public al comunei Sendreni in domeniul public al Statului cu destinatia TALUZ DIG sat Serbestii Vechi
HCL 126 / 17.12.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice la obiectivul DALARE SANTURI STRAZI
HCL 127 / 17.12.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice la obiectivul INCINTA CU TEREN SI LOC DE JOACA
HCL 128 / 17.12.2015 privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva bugetara
HCL 129 / 17.12.2015 privind rectificarea bugetului local
HCL 130 / 17.12.2015 privind stabilirea taxelor locale ptr activitatile cu impact asupra mediului pe 2016
HCL 131 / 17.12.2015 privind stabilirea taxei de salubrizare pe 2016
HCL 132 / 17.12.2015 privind anularea unor creante fiscale
HCL 133 / 17.12.2015 privind aprobarea modificarii si completarii PUG Sendreni
HCL 134 / 17.12.2015 privind vanzarea unei suprafete de teren
HCL 135 / 17.12.2015 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 136 / 17.12.2015 privind modificarea si completarea HCL 75/2014
HCL 137 / 17.12.2015 privind modificarea si completarea HCL 83/2014
HCL 138 / 17.12.2015 privind imputernicirea avocatei STANCIU IRINA de a reprezenta in instanta interesele UAT Sendreni
HCL 139 / 17.12.2015 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unei suprafete de teren
HCL 140 / 17.12.2015 privind aprobarea trecerii in administrarea scolii gimnaziale Sendreni a unor imobile
HCL 141 / 17.12.2015 privind aprobarea ROF pentru Centrul Social Comunitar Sendreni

HCL taxe si impozite 2016
HCL taxa impact mediu 2016
Formulare taxe si impozite 2016
                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net