Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Documente Informatii publiceTransparenta deciz.Sedinte CLProiecte Hot.StrategiiAnunturi publice Vanzare terenuri Buget 2011 Buget 2012 Buget 2013 Buget 2014 Buget 2015Buget 2016 Buget 2017Buget 2018 HCL 2011 HCL 2012 HCL 2013HCL 2014 HCL 2015HCL 2016 HCL 2017HCL 2018HCL 2019

Hotarari Consiliul Local 2014


HCL 1 / 09.01.2014 privind aprobare suma pentru acoperire excedent buget local
HCL 2 / 09.01.2014 privind stabilirea taxei de salubrizare pe anul 2014
HCL 3 / 09.01.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru activitati cu impact asupra mediului inconjurator pe anul 2014
HCL 4 / 09.01.2014 privind aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "CONSTRUCTIE SISTEM COLECTARE APE PLUVIALE"
HCL 5 / 09.01.2014privind stabilirea taxei ptr eliberarea documentelor in regim de urgenta pe anul 2014
HCL 6 / 09.01.2014privind vanzarea unei suprafete de teren
HCL 7 / 09.01.2014privind vanzarea unei suprafete de teren
HCL 8 / 09.01.2014 privind aprobare plan actiuni pentru beneficiari Legea 416
HCL 9 / 01.02.2014 privind aprobare documentatie tehnico-economica ptr investitia "Reparatii si Inlocuiri finisaje si inlocuiri instalatii" la Scoala nr 1 Sendreni
HCL 10 / 01.02.2014 privind aprobare documentatie tehnico-economica ptr investitia "Reparatii si Inlocuiri finisaje si inlocuiri instalatii" la Gradinita Sendreni
HCL 11 / 01.02.2014 privind aprobare documentatie tehnico-economica ptr investitia "Reparatii si Inlocuiri finisaje si inlocuiri instalatii" la Dispensarul Sendreni
HCL 12 / 01.02.2014 privind aprobare documentatie tehnico-economica ptr investitia "Amenajare parcare si pista alergare" la Sala de Sport Sendreni
HCL 13 / 01.02.2014 privind aprobare documentatie tehnico-economica ptr investitia "Extindere iluminat public"
HCL 14 / 01.02.2014 privind aprobare documentatie tehnico-economica ptr investitia "Decolmatare parauri"
HCL 15 / 01.02.2014 privind aprobarea utilizarii excedentului din bugetul local
HCL 16 / 01.02.2014 privind aprobarea bugetului local pe 2014
HCL 17 / 01.02.2014 privind stabilirea procentului de indexare a redeventei
HCL 18 / 01.02.2014 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 19 / 01.02.2014 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 20 / 01.02.2014 privind organizarea pazei comunale
HCL 21 / 01.02.2014 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii investitiei "EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC"
HCL 22 / 01.02.2014 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport ptr cadrele didactice
HCL 23 / 01.02.2014 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete din domeniul privat
HCL 24 / 28.02.2014 privind rectificarea bugetului local
HCL 25 / 28.02.2014 privind aprobarea regulamentului de functionare a unitatilor de alimentatie publica si celor destinate recreerii si divertismentului
HCL 26 / 28.02.2014 privind aprobarea regulamentului privind buna gospodarire a UAT Sendreni
HCL 27 / 28.02.2014 privind aprobarea statutului comunei Sendreni
HCL 28 / 28.02.2014 privind aprobarea prelungirii termenului de inchiriere la contractele privind terenul arabil extravilan
HCL 29 / 28.02.2014 privind modificarea HCL 25/28.02.2013 privind apartenenta la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 30 / 28.02.2014 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuilelor de transport a cadrelor didactice
HCL 31 / 28.03.2014 privind rezilierea unor contracte de concesiune
HCL 32 / 28.03.2014 privind concesionarea unor suprafete din domeniul privat
HCL 33 / 28.03.2014 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 34 / 28.03.2014 privind aprobarea vanzarii unei suprafete din domeniul privat
HCL 35 / 28.03.2014 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuilelor de transport a cadrelor didactice
HCL 36 / 30.04.2014 privind rectificarea bugetului local
HCL 37 / 30.04.2014 privind acceptarea comunei Ghidigeni ca membru al ADI "Serviciul Regional APA Galati"
HCL 38 / 30.04.2014 privind acceptarea comunei Balabanesti ca membru al ADI "Serviciul Regional APA Galati"
HCL 39 / 30.04.2014 privind acceptarea comunei Cavadinesti ca membru al ADI "Serviciul Regional APA Galati"
HCL 40 / 30.04.2014 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali
HCL 41 / 30.04.2014 privind atestarea aprtenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 42 / 30.04.2014 privind vanzarea suprafetei de 700 mp din domeniul privat al comunei Sendreni
HCL 43 / 30.04.2014 privind aprobarea infiintarii societatii GOSPODARIRE COMUNALA SENDRENI SRL
HCL 44 / 30.04.2014 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuilelor de transport a cadrelor didactice
HCL 45 / 27.05.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015
HCL 46 / 27.05.2014 privind rezilierea unor contracte de concesiune
HCL 47 / 27.05.2014 privind concesionarea unor suprafete de teren
HCL 48 / 27.05.2014 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local
HCL 49 / 27.05.2014 privind organizarea unor activitati cu ocazia zilei de 01 iunie
HCL 50 / 27.05.2014 privind aprobarea inchirierii unui spatiu catre Centrul DIECEZAN CARITAS IASI
HCL 51 / 27.05.2014 privind acceptarea comunei Baneasa ca membru al ADI Galati
HCL 52 / 27.05.2014 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 53 / 27.05.2014 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 54 / 27.05.2014 privind vanzarea unei suprafete de teren
HCL 55 / 27.05.2014 privind privind acceptarea comunei Radesti ca membru al ADI Galati
HCL 56 / 27.05.2014 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuilelor de transport a cadrelor didactice
HCL 57 / 27.05.2014 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 58 / 30.06.2014 privind aprobarea transmiterii in folosinta a suprafetei de 500 mp catre SC APA-CANAL GALATI
HCL 59 / 30.06.2014 privind acceptarea in domeniul public al comunei Sendreni a unei suprafete de teren
HCL 60 / 30.06.2014 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuilelor de transport a cadrelor didactice
HCL 61 / 30.06.2014 privind incheierea contractului de delegare a gestiunii Serv Public de Salubrizare al comunei Sendreni catre SC GOSPODARIE COMUNALA SENDRENI SRL
HCL 62 / 18.07.2014 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru SC GOSPODARIE COMUNALA SENDRENI SRL
HCL 63 / 18.07.2014 privind aprobarea contractului de administrare a SC GOSPODARIE COMUNALA SENDRENI SRL
HCL 64 / 18.07.2014 privind aprobarea majorarii capitalului SC GOSPODARIE COMUNALA SENDRENI SRL
HCL 65 / 18.07.2014 privind rectificarea bugetului local 2014
HCL 66 / 18.07.2014 privind acceptarea municipiului Tecuci ca membru al ADI Ecoserv Galati
HCL 67 / 18.07.2014 privind aprobarea pe sem I 2014 a raportului privind activ asistentilor personali
HCL 68 / 18.07.2014 privind revocarea HCL 54 / 2007 si HCL 47 / 2013
HCL 69 / 18.07.2014 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitie IMBUNATATIREA DRUMURILOR DIN COMUNA SENDRENI
HCL 70 / 18.07.2014 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii investitiei IMBUNATATIREA DRUMURILOR DIN COMUNA SENDRENI
HCL 71 / 18.07.2014 privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public
HCL 72 / 18.07.2014 privind aprobarea acordului de parteneriat intre AEU Galati si UAT Sendreni
HCL 73 / 18.07.2014 privind aprobarea implementarii proiectului SANSE EGALE PENTRU FEMEIA DIN MEDIUL RURAL
HCL 74 / 14.08.2014 privind modificarea structurii organizatorice a UAT Sendreni
HCL 75 / 14.08.2014 privind aprobarea tarifelor pentru colectare si transport deseuri
HCL 76 / 14.08.2014 privind aprobarea master-planului revizuit si a listei prioritare de investitii
HCL 77 / 14.08.2014 privind aprobarea prelungirii termenului de incepere a lucrarilor la obiectivele de investii CONSTRUIRE LOCUINTA prevazute in contractele de concesiune a suprafetelor de teren
HCL 78 / 19.09.2014 privind incetarea mandatului de consilier a dlui Oancea Maricel
HCL 79 / 19.09.2014 privind validarea mandatului de consilier a dlui Stoica Spiru
HCL 80 / 19.09.2014 privind rectificarea bugetului local
HCL 81 / 19.09.2014 privind insusirea masurilor privind raportul Curtii de Conturi
HCL 82 / 19.09.2014 privind incheierea si atribuirea contractului de delegare a gestiunii SPADPP Sendreni
HCL 83 / 19.09.2014 privind aprobare tarife SC Gospodarire Comunala Sendreni
HCL 84 / 19.09.2014 privind aprobarea prelungirii termenului de incepere a executiei la obiectivele de investitii din contractele de concesiune
HCL 85 / 19.09.2014 privind aprobarea inchirierii unei locuinte
HCL 86 / 19.09.2014 privind rezilierea unor contracte de concesiune
HCL 87 / 19.09.2014 privind concesionarea unor suprafete de teren
HCL 88 / 19.09.2014 privind aprobarea prelungirii termenului de incepere a executiei la obiectivul construire locuinta Haghiac Ionel
HCL 89 / 19.09.2014 privind acceptarea comunei BARCEA ca membru al ADI Galati
HCL 90 / 19.09.2014 privind modificare si completare contract de consiune
HCL 91 / 19.09.2014 privind modificarea si completarea contractului de delegare a gestiunii SPADPP Sendreni
HCL 92 / 19.09.2014 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuilelor de transport a cadrelor didactice
HCL 93 / 22.10.2014 privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva bugetara
HCL 94 / 22.10.2014 privind rectificarea bugetului local
HCL 95 / 22.10.2014 privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala
HCL 96 / 22.10.2014 privind numire diriginte de santier supraveghere lucrari
HCL 97 / 22.10.2014 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuilelor de transport a cadrelor didactice
HCL 98 / 22.10.2014 privind aprobarea prelungirii contractului de administrare a SC Gospodarire Comunala Sendreni
HCL 99 / 22.10.2014 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete din domeniul privat Sendreni
HCL 100 / 28.11.2014 privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva bugetara
HCL 101 / 28.11.2014 privind rectificarea bugetului local
HCL 102 / 28.11.2014 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuilelor de transport a cadrelor didactice
HCL 103 / 28.11.2014 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 104 / 28.11.2014 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 105 / 28.11.2014 privind modificarea HCL 54/2013
HCL 106 / 28.11.2014 privind modificarea HCL 54/2013
HCL 107 / 28.11.2014 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 108 / 28.11.2014 privind modificarea actului constitutiv al SC GOSPODARIRE COMUNALA SENDRENI
HCL 109 / 28.11.2014 privind acordarea imputernicirii avocatului SOOS ALEXANDRU sa reprezinte UAT Sendreni in instanta
HCL 110 / 28.11.2014 privind aprobarea prelungirii termenului de incepere a executiei la obiectivul construire locuinta Pascu Radu
HCL 111 / 28.11.2014 privind aprobarea prelungirii termenului de incepere a executiei la obiectivul construire locuinta Buleti Aurica
HCL 117 / 11.12.2014 privind rectificarea bugetului local
HCL 118 / 11.12.2014 privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva
HCL 119 / 18.12.2014 privind rectificarea bugetului local
HCL 120 / 18.12.2014 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuilelor de transport a cadrelor didactice
HCL 121 / 18.12.2014 privind stabilirea taxei de salubrizare pe 2015
HCL 122 / 18.12.2014 privind stabilirea taxei pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator pe 2015
HCL 123 / 18.12.2014 privind organizarea pazei comunale
HCL 124 / 18.12.2014 privind planul de masuri pentru combaterea depozitarii necontrolate a deseurilor
HCL 125 / 18.12.2014 privind scaderea din evidentele financiar-contabile a debitorilor radiati din Reg Comertului
HCL 126 / 18.12.2014 privind declararea in stare de insolvabilitate a unor debitori fara venituri sau bunuri urmaribile
HCL 127 / 18.12.2014 privind prelungirea termenului de inchiriere ptr SC CONDMAG SA Brasov
                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net