Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Documente Informatii publiceTransparenta deciz.Sedinte CLProiecte Hot.StrategiiAnunturi publice Vanzare terenuri Buget 2011 Buget 2012 Buget 2013 Buget 2014 Buget 2015Buget 2016 Buget 2017Buget 2018 HCL 2011 HCL 2012 HCL 2013HCL 2014 HCL 2015HCL 2016 HCL 2017HCL 2018HCL 2019

Hotarari Consiliul Local 2013


HCL 1 / 08.01.2013 privind aprobare suma pentru acoperire excedent buget local
HCL 2 / 31.01.2013 privind aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "CASA PRAZNICALA"
HCL 3 / 31.01.2013 privind aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "IMPREJMUIRE CIMITIR"
HCL 4 / 31.01.2013 privind aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "AMENAJARE LOC DE JOACA COPII"
HCL 5 / 31.01.2013privind aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "ASFALTARE DRUM SATESC - SATUL SENDRENI"
HCL 6 / 31.01.2013privind aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "ASFALTARE DRUMURI SATESTI - SATUL MOVILENI"
HCL 7 / 31.01.2013privind aprobare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "ASFALTARE DRUM SATESC - SATUL SERBESTII VECHI"
HCL 8 / 31.01.2013 privind aprobare plan actiuni pentru beneficiari Legea 416
HCL 9 / 31.01.2013 privind aprobare indexare redeventa pe 2013 la contractele de concesiune
HCL 10 / 31.01.2013 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport ptr cadrele didactice
HCL 11 / 31.01.2013 privind aprobare Organigrama si Stat de Functii - primaria Sendreni
HCL 12 / 31.01.2013 privind aprobare Organigrama si Stat de Functii - Centrul Social Comunitar
HCL 13 / 31.01.2013 privind insusirea Deciziei 71 a Curtii de Conturi
HCL 14 / 31.01.2013 privind prelungirea termenului la contractele de inchiriere
HCL 15 / 31.01.2013 privind vanzarea catre BORCEA DORU GIANI a supraf de 793 mp
HCL 16 / 31.01.2013 privind acordul de utilizare al Salii de Sport de catre Agentii Politiei Sendreni
HCL 17 / 28.02.2013 privind acordul de cooperare privind organizarea SPSU
HCL 18 / 28.02.2013 privind acceptarea comunei Smirdan ca membru in "Serviciul Regional APA" Galati
HCL 19 / 28.02.2013 privind desemnarea reprezentantului comunei Sendreni in AGA pentru "Serviciul Regional APA" Galati
HCL 20 / 28.02.2013 privind desemnarea reprezentantului comunei Sendreni in AGA pentru "ECOSERV" Galati
HCL 21 / 28.02.2013 privind desemnarea reprezentantului comunei Sendreni in AGA pentru "CALORGAL S.A." Galati
HCL 22 / 28.02.2013 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport ptr cadrele didactice
HCL 23 / 28.02.2013 privind aprobarea retelei scolare pe raza UAT Sendreni
HCL 24 / 28.02.2013 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de tern din intravilanul comunei Sendreni
HCL 25 / 28.02.2013 privind trecerea in domeniul privat al comunei Sendreni suprafetei de 1276 mp situata in tarlaua 87/1, parcela 480/3
HCL 26 / 28.02.2013 privind rezilierea unor contracte de concesiune
HCL 27 / 29.03.2013 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al comunei Sendreni
HCL 28 / 29.03.2013 privind aprobarea bugetului local
HCL 29 / 29.03.2013 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport ptr cadrele didactice e
HCL 30 / 29.03.2013 privind concesionarea fara licitatie publica a unor suprafete de teren
HCL 31 / 29.03.2013 privind rezilierea contractului de inchiriere 3826/01.06.2009 incheiat cu Popa Costica
HCL 32 / 29.03.2013 privind desemnarea reprez in AGA SC Apa Canal SA
HCL 33 / 29.03.2013 privind aprobarea acordurului de cooperare cu filiala Galati a Asociatiei Comunelor
HCL 34 / 29.03.2013 privind vanzarea catre Mihai George a unui teren de 1000 mp
HCL 35 / 29.03.2013 privind trecerea in administrarea CL Sendreni a unui teren de 1000 mp
HCL 36 / 29.03.2013 privind rezilierea contractului de concesiune 368 / 18.01.2011 incheiat cu SC BANGSONIC SRL
HCL 37 / 29.04.2013 privind rezilierea unor contracte de concesiune
HCL 38 / 29.04.2013 privind concesionarea unor suprafete de teren
HCL 39 / 29.04.2013 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport ptr cadrele didactice
HCL 40 / 29.04.2013 privind instrumentarea proiectului AMENAJARE LOC DE JOACA PENTRU COPII - SATUL SENDRENI
HCL 41 / 29.04.2013 privind declararea in insolvabilitate a unor debitori
HCL 42 / 29.04.2013 privind aprobarea prelungirii termenului la obiectivul CONSTRUIRE LOCUINTA prevazut in contractele de concesiune a suprafetelor
HCL 43 / 29.04.2013 privind infiintarea si organizarea Serv Public de Informare, Consiliere si Mediere a Muncii al comunei Sendreni
HCL 44 / 29.04.2013 privind organizarea si desfasurarea de activitati cu ocazia zilei de 01 IUNIE 2013
HCL 45 / 31.05.2013 privind aprobarea contului de executie al bugetului local
HCL 46 / 31.05.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe 2013
HCL 47 / 31.05.2013 privind vanzarea catre Dublea Campeanu Vasilica a unui teren de 5091 mp
HCL 48 / 31.05.2013 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport ptr cadrele didactice
HCL 49 / 31.05.2013 privind stabilirea amplasamentului pentru depozitarea deseurilor inerte
HCL 50 / 31.05.2013 privind vanzarea catre Ivan Iuliu-Romulus a unui teren de 745 mp
HCL 51 / 31.05.2013 privind aprobarea cedarii in folosinta cu titlu gratuit catre CAR Pensionari Galati a unui imobil
HCL 52 / 31.05.2013 privind aprobarea SF si PT pentru obiectivul de investitie "Administratie pentru cetateni - servicii eficiente si de calitate"
HCL 53 / 31.05.2013 privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Sendreni si alte UAT-uri pentru implementarea proiectului "Administratie pentru cetateni - servicii eficiente si de calitate"
HCL 54 / 31.05.2013 privind aprobarea unor obligatii ce revn comunei Sendreni in implementarea proiectului "Administratie pentru cetateni - servicii eficiente si de calitate"
HCL 55 / 31.05.2013 privind aprobarea predarii catre Electrica SA Galati a unor capacitati egergetice
HCL 56 / 31.05.2013 privind aprobarea scoaterii din gestiune a documentelor aflate in patrimoniul Bibliotecii Comunale Sendreni
HCL 57 / 31.05.2013 privind reorganizarea Serv ptr Situatii de Urgenta
HCL 58 / 31.05.2013 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
HCL 59 / 31.05.2013 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a suprafetei de 561 mp identificata in tarlaua 67, parcela 394/1/93
HCL 60 / 28.06.2013 privind vanzarea suprafetei de 860 mp catre NASTASA ALIN IONEL
HCL 61 / 28.06.2013 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport ptr cadrele didactice
HCL 62 / 28.06.2013 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a suprafetei de 500 mp identificata in tarlaua 96, parcela 36/3, pozitia 27
HCL 63 / 28.06.2013 privind aprobarea documentatiei la obiectivul "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE PRIN METODE ALTERNATIVE"
HCL 64 / 28.06.2013 privind aprobarea investitiei CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA
HCL 65 / 15.07.2013 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de teren din domeniul public al comunei Sendreni
HCL 66 / 15.07.2013 privind alocarea de fonduri bugetare pentru inceperea lucrarilor la Casa Praznicala sat Movileni
HCL 67 / 15.07.2013 privind rectificarea bugetului local
HCL 68 / 15.07.2013 privind aprobarea parteneriatului intre AJVPS Galati, UAT Sendreni si UAT Scanteiesti
HCL 69 / 19.08.2013 privind rectficarea bugetului local
HCL 70 / 19.08.2013 privind acceptarea unor bunuri mobile din domeniul privat al jud Galati
HCL 71 / 19.08.2013 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete din domeniul comunei Sendreni
HCL 72 / 19.08.2013privind vanzarea unei suprafete de 1400 mp
HCL 73 / 19.08.2013 privind aderarea comunei Sendreni la Soc Nationala de Cruce Rosie
HCL 74 / 19.08.2013 privind modificarea si completarea structurii organizatorice a UAT Sendreni
HCL 75 / 19.08.2013 privind aprobarea acordului pentru realizarea unui PACT DE INVESTITII INTEGRATE
HCL 76 / 19.08.2013 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport ptr cadrele didactice
HCL 77 / 19.08.2013 privind prelungirea termenului de inchiriere a contractului cu Biserica Crestina "Sfanta Treime"
HCL 78 / 19.08.2013 privind acceptarea comunei Cudalbi ca membru al ADI "Serviciul Regional Apa Galati"
HCL 79 / 19.08.2013 privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoraelor de urgenta si a ajutoarelor de deces
HCL 80 / 19.08.2013 privind desemnarea reprezentatului UAT Sendreni in Asociatia "Lunca Joasa a Siretului"
HCL 81 / 19.08.2013 privind aprobarea alipirii unor suprafete de teren
HCL 82 / 18.09.2013 privind rectificarea bugetului local
HCL 83 / 18.09.2013 privind rezilierea unor contracte de concesiune
HCL 84 / 18.09.2013 privind concesionarea unor suprafete de teren
HCL 85 / 18.09.2013 privind acceptarea comunei Beresti-Meria ca membru al ADI "Serviciul Regional Apa Galati"
HCL 86 / 18.09.2013 privind acceptarea comunei Independenta ca membru al ADI "Serviciul Regional Apa Galati"
HCL 87 / 18.09.2013 privind aprobarea ROF Biblioteca Comunala
HCL 88 / 18.09.2013 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 89 / 18.09.2013 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 90 / 18.09.2013 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete
HCL 91 / 23.10.2013 privind rectificarea bugetului local
HCL 92 / 23.10.2013 privind aprobarea master-planului si a listei de investitii
HCL 93 / 23.10.2013 privind aprobarea cofinantarii - PROIECT REGIONAL DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA APA SI APA UZATA
HCL 94 / 23.10.2013 privind aprobare investitie "MODERNIZARE SERVICIU PUBLIC SALUBRIZARE"
HCL 95 / 23.10.2013 privind aprobare redeventa - contract concesiune cu CMI DR Amitroaei Maria
HCL 96 / 23.10.2013 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete
HCL 97 / 23.10.2013 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete
HCL 98 / 23.10.2013 privind aprobarea decontarii din bugetul local a cheltuielilor de transport ptr cadrele didactice
HCL 99 / 23.10.2013 privind stabilirea burselor de merit si a burselor de ajutor social
HCL 100 / 23.10.2013 privind aprobarea planului de actiune pentru prevenirea poluarii cu nitrati
HCL 101 / 23.10.2013 privind aprobarea dezlipirii unei suprafete
HCL 102 / 23.10.2013 privind atestarea apartenentei unei suprafete la domeniul privat
HCL 103 / 12.11.2013 privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva bugetara
HCL 104 / 12.11.2013 privind rectificarea bugetului local
HCL 105 / 12.11.2013 privind anularea unor creante fiscale
HCL 106 / 12.11.2013 privind modificarea si completarea structurii organizatorice a UAT Sendreni
HCL 107 / 12.12.2013 privind rectificarea bugetului local
HCL 108 / 12.12.2013 privind decontarea din bugetul local a cheltuielilor de transport
HCL 109 / 12.12.2013 privind organizarea unor activitati cu ocazia Craciunului
HCL 110 / 12.12.2013 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 111 / 12.12.2013 privind aprobarea unui schimb de terenuri
HCL 112 / 12.12.2013 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 113 / 12.12.2013 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 114 / 12.12.2013 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 115 / 12.12.2013 privind vanzarea unei suprafete de teren
HCL 116 / 12.12.2013 privind privind concesionarea unei suprafete de teren
HCL 117 / 12.12.2013 privind aprobarea unui schimb de teren
HCL 118 / 16.12.2013 privind rectificarea bugetului local
HCL 119 / 16.12.2013 privind decontarea din bugetul local a cheltuielilor de transport
HCL 120 / 16.12.2013 privind aprobarea transmiterii in folosinta a unei suprafete de teren
HCL 121 / 16.12.2013 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
HCL 122 / 16.12.2013 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unei suprafete de teren
                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net