Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Documente Informatii publiceTransparenta deciz.Sedinte CLProiecte Hot.StrategiiAnunturi publice Vanzare terenuri Buget 2011 Buget 2012 Buget 2013 Buget 2014 Buget 2015Buget 2016 Buget 2017Buget 2018 HCL 2011 HCL 2012 HCL 2013HCL 2014 HCL 2015HCL 2016 HCL 2017HCL 2018HCL 2019

Hotarari Consiliul Local 2012


HCL 1 / 20.06 privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor noilor consilieri alesi
HCL 2 / 20.06 privind validarea mandatelor declarati alesi la alegerile locale din 10.06.2012
HCL 3 / 20.06 privind declararea CL Sendreni ca fiind legal constituit
HCL 4 / 20.06 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 5 / 20.06 privind alegerea viceprimarului comunei SENDRENI
HCL 6 / 20.06 privind organizarea comisiilor de specialitate al CL SENDRENI
HCL 7 / 18.07 privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva bugetara
HCL 8 / 18.07 privind rectificarea bugetului local
HCL 9 / 18.07 privind aprobarea parametrilor tehnici la obiectivul de investitie "EXTINDERE RETELE ELECTRICE"
HCL 10 / 18.07 privind desemnare reprezentant in AGA Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara "Serviciul Regional Apa Galati"
HCL 11 / 18.07 privind aprobarea decontarii din bugetul local al comunei SENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 12 / 31.08 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la investitia AMENAJARE GRUP SANITAR LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
HCL 13 / 31.08 privind rectificarea bugetului local
HCL 14 / 31.08 privind aprobarea ROF al CL SENDRENI
HCL 15 / 31.08 privind aprobarea asocierii UAT Sendreni cu alte UAT-uri din jud Galati in vederea constituirii SERV. REGIONAL DE TERMOFICARE GALATI
HCL 16 / 31.08 privind desemnarea Dlui Cristea Paul ca reprez in AGA ECOSERV Galati
HCL 17 / 31.08 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a unor suprafete de teren
HCL 18 / 26.09 privind aprobarea doc tehnice "Amenajare Grup Sanitar" la gradinita Movileni
HCL 19 / 26.09 privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva bugetara
HCL 20 / 26.09 privind rectificarea bugetului local
HCL 21 / 26.09 privind aprobarea acordului de colaborare cu ACCOR
HCL 22 / 26.09 privind schimbarea denumirii "Sc Gimnaziala nr 1 Sendreni"
HCL 23 / 26.09 privind aprobarea decontarii din bugetul local al comunei SENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 24 / 26.09 privind vanzarea suprafetei de teren catre Ponea Dumitru si Ponea Daniel
HCL 25 / 26.09 privind vanzarea suprafetei de teren catre Paiu Ovidiu-George
HCL 26 / 26.09 privind vanzarea suprafetei de teren catre Ichim Vlad
HCL 27 / 26.09 privind participarea comunei Sendreni ca actionar la CALORGAL
HCL 28 / 26.09 rivind partiviparea la "Programul national de innoire a parcului auto"
HCL 29 / 23.10 privind rectificarea bugetului local
HCL 30 / 23.10 privind aprobarea decontarii din bugetul local al comunei SENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 31 / 23.10 privind incetarea mandatului de consilier a dlui AURSEI NELU
HCL 32 / 8.11 privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva bugetara
HCL 33 / 8.11 privind rectificarea bugetului local
HCL 34 / 8.11 privind aprobare documentatie la investitia "Decolmatare si intretinere parauri"
HCL 35 / 8.11 privind aprobarea planului de masuri pentru situatii de urgenta
HCL 36 / 8.11 privind actualizare acord TRANSGAZ Medias
HCL 37 / 8.11 privind promovarea personalului contractual din Sc Gimnaz nr 1 Sendreni
HCL 39 / 13.12 privind validarea mandatului de consilier a domnului Tomulescu Mihail Claudiu
HCL 40 / 13.12 privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva bugetara
HCL 41 / 13.12 privind rectificarea bugetului local
HCL 42 / 13.12 privind organizarea de activitati in scoli si gradinite cu ocazia Sarbatorilor de Iarna
HCL 43 / 13.12 privind concesionarea unor bunuri din domeniul public catre SC APA-CANAL SA
HCL 44 / 13.12 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 2013
HCL 45 / 13.12 privind reziliere contract de concesiune cu SC GALROM TRANS SRL
HCL 46 / 13.12 privind acordarea de ajutoare sociale unor familii din comuna
HCL 47 / 13.12 privind aprobarea decontarii din bugetul local al comunei SENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 48 / 13.12 privind statiilor pentru microbuzele scolare
HCL 49 / 13.12 privind organizarea pazei comunale
HCL 50 / 13.12 privind stabilirea taxei de salubrizare pe 2013
HCL 52 / 13.12 privind stabilirea taxelor locale ptr activitati cu impact asupra mediului pe 2013
HCL 53 / 17.12 privind rectificarea bugetului local
HCL 54 / 31.12 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 2013

HCL 1 / 31.01 privind aprobarea sumei de 772.839 lei ptr acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii dezvoltare
HCL 2 / 31.01 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii al primariei Sendreni
HCL 3 / 31.01 privind aprobarea utilizarii excedentului din bugetul local al comunei SENDRENI
HCL 4 / 31.01 privind aprobarea bugetului local pe anul 2012
HCL 5 / 31.01 privind aprobarea decontarii din bugetul local al comunei SENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 6 / 31.01 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al caminului cultural al comunei SENDRENI
HCL 7 / 31.01 privind aprobarea regulamentului de organizaresi functionare a salii de sport a  comunei SENDRENI
HCL 8 / 31.01 privind aprobarea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatilor sportive si culturale cu filiala judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania
HCL 9 / 31.01 privind aprobarea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de asistenta sociala cu filiala judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania
HCL 10 / 31.01 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local - Legea 416
HCL 11 / 31.01 privind stabilirea procentului de indexare a redeventei pe anul 2012 la contractele de concesiune a terenurilor din domeniul privat al comunei Sendreni
HCL 12 / 31.01 privind acceptarea in domeniul public Sendreni a suprafetei de 7206 mp cu titlu de donatie din partea numitei Gheorghe Maria
HCL 13 / 31.01 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a unor suprafete de teren
HCL 14 / 28.02 privind rectificarea bugetului local Sendreni
HCL 15 / 28.02 privind incetarea calitatii de consilier a dlui CORBAN COSTACHE prin demisie
HCL 16 / 28.02 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice
HCL 17 / 28.02 privind vanzarea a 700 mp catre dna Gligoriu Nicoleta
HCL 18 / 28.02 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar din administrarea CL Sendreni
HCL 19 / 28.02 privind aprobarea raportului de activitate al Serv Public Asistenta Sociala Sendreni
HCL 20 / 28.02 privind revocarea HCL 35/26.05.2011
HCL 21 / 28.02 privind revocarea HCL 79/09.12.2011
HCL 22 / 28.02 privind prelungirea termenului la contractele de inchiriere pentru terenul agricol din extravilanul comunei Sendreni
HCL 23 / 28.02 privind aprobarea decontarii din bugetul local Sendreni a cheltuielilor de transport ptr cadrele didactice
HCL 24 / 30.03 privind aprobarea realizarii investitiei Extindere Retele Electrice pentru localitatile Sendreni si Serbestii Vechi
HCL 25 / 30.03 privind aprobarea organizarii licitatiei pentru concesiune imobil cu destinatia CAMIN PERSOANE VARSTNICE
HCL 26 / 30.03 privind vanzarea catre POPICA MARIAN si POPICA NICOLETA a suprafetei de 309 mp ce face obiectul contractului de concesiune 1146/29.12.2011
HCL 27 / 30.03 privind vanzarea catre GINGHINA NICOLAE a suprafetei de 708 mp ce face obiectul contractului de concesiune 272/28.12.2008
HCL 28 / 30.03 privind constituirea unui drept de folosinta si modificare in favoarea SC STRAWBERRY FIELD SRL
HCL 29 / 30.03 privind aprobarea decontarii din bugetul local al comunei SENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 30 / 27.04 privind participarea comunei Sendreni la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara "ZONA METROPOLITANA - DUNAREA DE JOS"
HCL 31 / 27.04 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a unor suprafete de teren
HCL 32 / 27.04 privind aprobarea decontarii din bugetul local Sendreni a cheltuielilor de transport ptr cadrele didactice
HCL 33 / 27.04 privind modificarea si completarea contractului de concesiune 5365/31.07.2009 incheiat cu RUJAN ZAHARIA
HCL 34 / 27.04 privind aprobarea inchirierii catre ARCELOR MITTAL SA GALATI a suprafetei de 32000 mp in extravilanul satului Sendreni cu destinatia "Lucrari pentru recalibrarea Canalului Malina"
HCL 35 / 23.05 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local
HCL 36 / 23.05 privind rectificarea bugetului local
HCL 37 / 23.05 privind organizarea de activitati in cadrul scolilor si gradinitelor din comuna Sendreni
HCL 38 / 23.05 privind aprobarea platii din bugetul local a burselor de performanta pentru echipa de handbal
HCL 39 / 23.05 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe 2013
HCL 40 / 23.05 privind modificarea si completarea contractului de concesiune 4908/31.07.2009 incheiat cu VLASIE NECULAI
HCL 41 / 23.05 privind concesionare imobil CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE
HCL 42 / 23.05 privind aprobarea decontarii din bugetul local Sendreni a cheltuielilor de transport ptr cadrele didactice
                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net