Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Documente Informatii publiceTransparenta deciz.Sedinte CLProiecte Hot.StrategiiAnunturi publice Vanzare terenuri Buget 2011 Buget 2012 Buget 2013 Buget 2014 Buget 2015Buget 2016 Buget 2017Buget 2018 HCL 2011 HCL 2012 HCL 2013HCL 2014 HCL 2015HCL 2016 HCL 2017HCL 2018HCL 2019

Hotarari Consiliul Local 2011


HCL 1 / 27.012011 privind validarea mandutului de consilier a dlui Isac Marcel - PSD
HCL 2 / 27.01.2011 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local precum si stabilirea criteriilor in vederea stabilirii venitului net total al persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001
HCL 3 / 27.01.2011 privind stabilirea procentului de indexare a redeventei, pe anul 20l1, la contractele de concesiune a terenurilor din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL 4 / 27.01.2011 privind aprobarea casarii unor bunuri, mijloace fixe si obiecte din patrimoniul Consiliului Local al Comunei SENDRENI
HCL 5 / 27.01.2011 privind aprobarea trecerii din administrarea CL Sendreni in administrarea SCOLII GIMNAZIALE comuna SENDRENI a BAZEI SPORTIVE MULTIFUNCTIONALE - MODEL TIP II
HCL 6 / 27.01.2011 privind concesionarea, fara licitatie publica, a unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL 7 / 10.02.2011 privind aprobarea raportului de expertiza valorica in vederea achizitionirii unui utilaj (buldoexcavator)
HCL 8 / 10.02.2011 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru EXTINDERE CIMITIR
HCL 9 / 10.02.2011 privind privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru REPARATII TROTUARE
HCL 10 / 10.02.2011 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru REABILITARE DRUMURI SATESTI IN SATUL SENDRENI
HCL 11 / 10.02.2011 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru REABILITARE DRUMURI SATESTI IN SATELE MOVILENI SI SERBESTII VECHI
HCL 12 / 10.02.2011 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru SUPRAINALTARE DIG MAL STANG RAU SIRET IN ZONA LOCALITATII SERBESTII-VECHI,
HCL 13 / 10.02.2011 privind aprobarea utilizarii excedentului din bugetul local al comunei SENDRENI pe anul 2011
HCL 14 / 10.02.2011 privind aprobarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2011
HCL 15 / 10.02.2011 privind vanzarea catre dl CRISTIAN PAUL a suprafetei de 1000 mp
HCL 16 / 10.02.2011 privind aprobarea ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE FOLOSINTA SI CONSOLIDARE A UNOR DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA
HCL 17 / 10.02.2011 privind stabilirea suprafetei de teren pentru care se va depune cerere de sprijin in campania agricola 2011
HCL 18 / 14.03.2011 privind scutirea SC APA CANAL SA GALATI de la plata impozitului pe teren datorat pentru anul 2011
HCL 19 / 14.03.2011 privind aprobarea decontarii din bugetul local al comunei SENDRENI pe anul 20ll a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna februarie, anul 2011
HCL 20 / 14.03.2011 privind rezilierea contractelor de concesiune nr. 7354 si nr. 7355 din 09.09.2008 incheiate cu CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL DR. AMITROAEI MARIA
HCL 21 / 14.03.2011 privind modificarea si completarea HCL Sendreni nr. 35 din 11.iunie.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 201l
HCL 22 / 14.03.2011 privind stabilirea nivelurilor taxelor extrajudiciare de timbru pe anul 2011
HCL 23 / 07.04.2011 privind aprobarea Strategiei de tarifare (Planului anual de evolutie a tarifelor) si a Actului aditional la CONTRACTUL DE DELEGARE a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa incheiat cu SC APA CANAL SA Galati
HCL 24 / 07.04.2011 privind aprobarea decontarii din bugetul local al comunei SENDRENI pe anul 20ll a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna martie
HCL 25 / 07.04.2011 privind aprobarea platii din bugetul local Sendreni a sumei de 10.000 Lei ptr ziua de 1 Iunie
HCL 26 / 26.05.2011 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Sendreni pe anul 2010
HCL 27 / 26.05.2011 privind aprobarea decontarii din bugetul local al comunei SENDRENI pe anul 20ll a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna aprilie, anul 2011
HCL 28 / 26.05.2011 privind vanzarea catre LAZAR IONEL VALENTIN a supraf de 1000 mp din domeniul privat al comunei Sendreni care face obiectul contractului de concesiune 3858/23.05.2005
HCL 29 / 26.05.2011 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a unor suprafete de teren
HCL 30 / 26.05.2011 privind aprobarea planului de actiune pentru zonele vulnerabile la nitrati din surse agricole
HCL 31 / 26.05.2011 privind aprobarea unui schimb de terenuri intre CL Sendreni si dna Gheorghe Maria
HCL 32 / 26.05.2011 privind acceptarea unei suprafete cu titlu de donatie in domeniul public al comunei Sendreni
HCL 33 / 26.05.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012
HCL 34 / 26.05.2011 privind inventarierea suprafetelor si a bunurilor mobile si imobile amplasate pe acestea
HCL 35 / 26.05.2011 privind stabilirea taxei pentru utilizarea / folosirea fara forme legale a domeniului public al comunei Sendreni
HCL 36 / 30.06.2011 privind aprobarea REGULAMENTULUi privind buna gospodarire a unitatii administrativ-teritoriale
HCL 37 / 30.06.2011 privind aprobarea decontarii din bugetul local al comunei SENDRENI pe anul 20ll a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe lunile mai si iunie, anul 2011
HCL 38 / 30.06.2011 privind acceptarea comunei Movileni ca membru al ADI "Serviciul Regional Apa Galati"
HCL 39 / 19.07.2011 privind aprobarea folosirii partiale a fondului de rezerva din bugetul local al comunei Sendreni
HCL 40 / 19.07.2011 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
HCL 41 / 19.07.2011 privind acceptarea comunei Buciumeni ca membru al ADI "Serviciul Regional Apa Galati"
HCL 42 / 19.07.2011 privind vanzarea fara licitatie a unui teren din domeniul comunei Sendreni catre "Organizatia utilizatorilor de apa pentru irigatii"
HCL 43 / 18.08.2011 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia "Modernizare drumuri comuna Sendreni"
HCL 44 / 18.08.2011 privind aprobarea folosirii fondului de rezerva bugetara din bugetul local
HCL 45 / 18.08.2011 privind rectificarea bugetului local Sendreni
HCL 46 / 18.08.2011 privind rezilierea unor contracte de concesiune privind suprafete de teren din domeniul privat al comunei Sendreni
HCL 47 / 18.08.2011 privind aprobarea acordului de cooperare - Asociatia Comunelor din Romania
HCL 48 / 18.08.2011 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea programului de functionare a unitatilor comerciale
HCL 49 / 18.08.2011 privind stabilirea sanctiunilor pentru nerestituirea, distrugerea sau pierderea documentelor de biblioteca 
HCL 50 / 18.08.2011 privind concesionarea unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei Sendreni
HCL 51 / 18.08.2011 privind asocierea cu alte UAT-uri din judet pentru constituirea asociatiei ECOSERV Galati
HCL 52 / 30.09.2011 privind aprobare act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa
HCL 53 / 30.09.2011 privind aprobare plati pentru cursuri formare profesionala
HCL 54 / 30.09.2011 privind aderarea UAT Sendreni la Societatea Nationala de Cruce Rosie
HCL 55 / 30.09.2011 privind acordare imputernicire avocat pentru reprezentare in justitie
HCL 56 / 30.09.2011 privind aprobarea documentatiei tehnico-operative a bunurilor din domeniul public si privat al comunei Sendreni
HCL 57 / 30.09.2011 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
HCL 58 / 20.10.2011 privind rectificarea bugetului local
HCL 59 / 20.10.2011 privind incetarea mandatului de consilier al doamnei Rogoz Angela
HCL 60 / 20.10.2011 privind acordul de cooperare cu Filiala Judeteana a Asociatiei Comunelor din Romania
HCL 61 / 20.10.2011 privind concesionare teren catre Directia Drumuri si Poduri Iasi
HCL 62 / 20.10.2011 privind aprobare raport activitate serv Asistenta Sociala
HCL 63 / 17.11.2011 privind inaugurarea salii de sport Sendreni
HCL 64 / 17.11.2011 privind acordarea unor ajutoare sociale
HCL 65 / 17.11.2011 privind aprobare documentatie tehnica "Reparatii trotuare comuna Sendreni"
HCL 66 / 17.11.2011 privind aprobare documentatie tehnica "Asfaltare drumuri comuna Sendreni"
HCL 67 / 17.11.2011 privind aprobarea folosirii fondului de rezerva bugetara
HCL 68 / 17.11.2011 privind rectificarea bugetului local
HCL 69 / 17.11.2011 privind modificarea HCL 33/2011 privind impozitele si taxele locale
HCL 70 / 17.11.2011 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
HCL 71 / 17.11.2011 privind organizarea pazei comunale in comuna Sendreni
HCL 72 / 09.12.2011 privind rectificarea bugetului comunei Sendreni
HCL 73 / 09.12.2011 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
HCL 74 / 09.12.2011 privind stabilirea taxei de salubrizare pe anul 2012
HCL 75 / 09.12.2011 privind stabilirea taxelor locale ptr activitati cu impact asupra mediului
HCL 76 / 09.12.2011 privind concesoinarea unor suprafete de teren
HCL 77 / 09.12.2011 privind aprobarea prelungirii termenului de inchiriere - SC CONDMAG SA Brasov
HCL 78 / 09.12.2011 privind organizarea de activitati in scoli si gradinite cu ocazia sarbatorilor de iarna
HCL 79 / 09.12.2011 privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public in domeniul privat
HCL 80 / 09.12.2011 privind vanzare teren catre BURIANA FILIP
HCL 81 / 09.12.2011 privind vanzare teren catre SC CONSTRUCT STILL SRL
HCL 82 / 09.12.2011 privind vanzare teren catre SC CONSTRUCT STILL SRL
HCL 83 / 21.12.2011 privind rectificare buget local Sendreni
HCL 84 / 21.12.2011 privind aprobarea retelei scolare
HCL 85 / 21.12.2011 privind asociere cu alte persoane juridice in vederea implementarii AXEI 4 LEADER din PNDR
                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net