Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Investitii Agricultura Industrie si comert Agroturism

Alimentarea cu apa

Investitia "CONSTRUIRE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE SENDRENI, SERBESTII-VECHI SI MOVILENI COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI" urmareste indeplinirea scopului Programului aprobat prin Ordonanta 7 / 2006, respectiv imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor zonelor rurale vizate.
Este necesara realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa, in concordanta cu necesitatile calitative si cantitative la nivelul cerintelor actuale, care sa vizeze in principal asigurarea sanatatii, cresterea nivelului de trai al populatiei, dezvoltarea economico-sociala a localitatii, precum si protectia mediului.
Prin acest proiect se rezolva modernizarea si extinderea sistemelor existente de alimentare cu apa, iar realizarea acestui proiect genereaza noi oportunitati pentru investitiile in exploatatiile agricole, deserveste agentii economici si institutiile de interes public.
De asemenea, necesitatea investitiei reiese si din faptul ca locuitorii satelor Serbestii-Vechi (Cartierul Nou), Movileni si Sendreni (Cartier Vest), comuna Sendreni s-au angajat sa-si racordeze gospodariile la reteaua de alimentare cu apa, din surse proprii, in termen de cel mult doi ani de la finalizarea investitiei.

Baza sportiva

Investitia "CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP II COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI" are ca scop desfasurarea in conditii normale a jocurilor de handbal, basket, tenis si fotbal. Amplasarea acesteia pe un teren in imediata vecinatate a scolii o face utila si pentru desfasurarea unor activitati sportive ale scolii.
Baza sportiva cuprinde:
a) Suprafata de joc multifunctionala - strat de uzura, strat suport, strat drenant, pamant compactat.
b) Cladire vestiare care cuprinde : acces principal, gang distributie, cabina portar, hol distributie, vestiare sportivi, vestiar arbitri, vestiar persoane cu handicap, grup sanitar, spatiu tehnic si centrala termica.

Sala de sport

Investitia "SALA DE SPORT COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI" are ca ordonator principal de credite COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII BUCURESTI si persoana juridica achizitoare este COMUNA SENDRENI.
Solutia de arhitectura propusa este gandita pentru sali de sport scolare cu nivel de practica sportiva competitionala locala, cu teren de handbal si tribune pentru spectatori.
Structura de rezistenta va fi alcatuita din doua tipuri de module distincte:
- modul 1 - sala de sport propriu - zisa
- modul 2 - spatii anexe
   - pentru public cu regim inaltime P
   - pentru sportivi cu regim inaltime P+1

Copyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net